Furnică Ion

Ion Furnica este – dansator moldovean, Artist al Poporului. S-a născut pe 9 iunie 1931 în satul Manta, Cahul. Între 1949 – 1972 Ion Furnică este solist al ansamblului de dansuri populare „Joc". În 1960 i s-a conferit titlul de artist al poporului din RSSM. Din 1972 Ion Furnică este conducător artistic al Ansamblului de Dansuri Populare „Ciocîrlia". A interpretat partide memorabile în numeroae scenete coreografice, printre care Flăcăul (duetul „La vie"), Comandantul („Ostașii lui Cotovschii"), Tînărul îndrăgostit („Păcală"), Lăutarul („Vioara") etc.

Un loc aparte în repertoriul Ansamblului Academic de Stat de Dansuri Populare „Joc" îl aveau scenetele coregrafice montate în anii '50 pe baza folclorului autentic. Acestea reflectau nu numai măiestria dansatorilor şi talentul lor actoricesc, dar şi opera finală ce denotă creativitatea regizorilor coregrafi. Două dintre scenetele care au devenit perle ale coregrafiei naţionale sînt „M-am pornit la Chişinău" şi „Baba mea". Prin regia montărilor reuşite, prin jocul impecabil al actorului, care se identifica cu rolul, atribuind scenetelor coloritul inedit, interpretul Ion Furnică improviza, îmbogăţind personajul jucat, conferindu-i de fiecare dată noi nuanţe.

Sceneta coregrafică „M-am pornit la Chişinău" este un produs al imaginaţiei artistice comune a doi dansatori, Ion Furnică şi Spiridon Mocanu, solişti ai Ansamblului de Dansuri Populare Joc, şi a maestrului coregraf Vladimir Varkoviţki, ce activa pe atunci la Chişinău. E vorba de anul l956. Aflîndu-se pe creasta valului creativ, înaripaţi de succesul ce-l aveau, Ion Furnică şi Spiridon Mocanu participau la o montare a unui dans cu subiect, după repetiţii rămîneau în clasă, cîntau şi dansau.

Dansul moşnegilor interpretat de Ion Furnică şi Spiridon Mocanu mai degrabă se aseamănă cu o rafală de sentimente exprimate cu ajutorul picioarelor prin interpretarea mişcărilor de la dansul „Hora în bătăi". Dansul se opreşte tot atît de brusc cum a pornit, căci începe tîrguiala exprimată prin strigături şi mişcări de pantomimă teatrală.

La Festivalul Unional al Tineretului de la Moscova din l957 sceneta coregrafică „M-am pornit la Chişinău", interpretată de artiştii Spiridon Mocanu, Ion Furnică, Liubomir Iorga şi Nadejda Gorodeţcaia, a cîştigat Premiul întîi şi Medalia de Aur, ridicînd astfel prestigiul Ansamblului Joc şi al culturii naţionale moldoveneşti la o treaptă nouă pe piedestalul de onoare al culturii universale.

Dansînd în „Joc" 24 de ani, Ion Furnică a fost inima care a adus în scenă simţul, trăirile dansului popular, unde a redat atît de bine, tradiţia, cultura neamului, lăsînd amprente de epocă ale dansului popular moldovenesc. În creația sa dansatorul Ion Furnică a redat cu multă măiestrie specificul național moldovenesc. În 1972 Ion Furnică devine laureat al Premiului de Stat al URSS, cavaler al Ordinului Drapelul Roșu de Muncă.

După ieşirea la pensie, maestrul Ion Furnică nu şi-a lăsat meseria. Avînd succese remarcabile în arta care l-a consacrat, şi-a continuat activitatea în calitatea de coregraf în ansamblul „Ciocîrlia" de la Palatul Sindicatelor, „Tinereţea" de la Universitatea Tehnică din Moldova, „Spicuşor" de la Universitatea Agrară de Stat, liceul „Gheorghe Asachi", unde a lucrat 10 ani profesor de coregrafie, „Mioriţa" de la Centrul de Creaţie al Copiilor din Chişinău. Datorită măiestriei, marelui suflet pe care îl pune în tot ce face, copiii au deprins de la marele maestru Ion Furnică acest frumos meşteşug al scenei, al coregrafiei.

Ion Furnică s-a stins din viaţă la 28 iulie 2015 la Chişinău, la vîrsta de 84 de ani.

Maestrul va rămîne mereu în memoria tuturor „veşnic tînăr ca o horă", om de mare suflet, care trăieşte prin dinastia lui: feciorii săi care au dansat şi dansează şi azi, dar şi cea mai mare bucurie pentru dinastia Furnică – nepotul Marian, care a fost selectat ca solist la Teatrul de Operă şi Balet din Viena, Austria.

Localităţile Moldovei şi diasporei

Comarovca

Statut:
Sat
Prima atestare:
1913
Populația:
288 locuitori

Comarovca este un sat din cadrul comunei Natalievca, raionul Făleşti. Localitatea se află la distanța de 28 km de orașul Fălești și la 125 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 288 de oameni. Satul Comarovca a fost întemeiat în anul 1913.

Citeşte mai departe