Filtru pe categorii

Vulcăneşti, UTA Găgăuzia

Statut:
Oraș
Prima atestare:
1605
Populația:
15462 locuitori

Vulcăneşti este un oraş din Republica Moldova, în componenţa Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia. Suprafața orașului Vulcănești este de circa 152,6 km pătrați. Amplasat în partea de sud a republicii, oraşul Vulcăneşti este situat la o distanţă de 200 km de Chișinău, la 7 km de la granița cu Ucraina și la 35 km de la granița cu România.

[în sus]Populația

Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia oraşului Vulcănești constituie 15462 locuitori, dintre care 47.69% - bărbaţi şi 52.31% - femei. Compoziţia etnică a populaţiei este următoarea: 11.31% - moldoveni, 5.46 - ucraineni, 7.67% - ruşi, 70.25% - găgăuzi, 4.13% - bulgari, 0.01% - evrei, 0.08% - ţigani, 1.06% - alte etnii.

[în sus]Istoria localitații

Prima atestare documentară a localităţii Vulcănești datează din anul 1605.  Legenda spune că trei păstori armeni, Volcan, Vetdu și Carabet, salvîndu-se de dușmani și-au găsit refugiu așezîndu-se cu traiul în stepă. Peste un timp Volcan a murit, iar cei rămași în viață au numit așezarea în cinstea lui – Vulcănești.
În anul 1940 Vulcănești a căpătat statutut de centru raional.

 Din anul 1965 Vulcănești este orășel, centrul raionului omonim. Orășelul Vulcănești era trversat de șoselele Cahul – Bolgrad și Odesa – Reni.  În 1970 Vulcănești avea 13700 de locuitori, se construiesc noi cartiere locative, obiective de menire socială, școli, biblioteci, spital, școală muzicală, complexe sportive, școală de arte, cinematograf. La Vulcănești au fost puse în funcțiune fabrica de produse lactate, fabrica de vin , fabrica de cărămizi, fabrica de pine, combinatul de deservire socială, baza de transporturi auto, coloana mobilă mecanizată etc.

Din 23 decembrie 1993 orașul Vulcănești intră în componența Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia. Orașul  Vulcănești a stabilit legături economice și culturale cu orașe din Rusia, Belarus, Turcia, România.  În acest context Vulcănești are relații de înfrățire cu orașul Bobruisc din Belarus.

[în sus]Monumente istorice

La periferia nordică a orașului Vulcănești, pe panta dreaptă a văii rîului Cahul a fost descoperită o așezare umană datată cu mileniul al IV-lea î.Hr.  care aparține culturii Gumelnița. În timpul săpăturilor arheologice au fost găsite locuințe mari de suprafață din bîrne și lut , cuțite, răzuitoare, dinți de seceră din silex, unelte șlefuite (dăltițe, topoare, ciocane). Ceramica descoperită este de culoare cenușie sau brună; străchinile, cupele, oalele sînt ornamentate cu caneluri, linii incizate, pictură monocromă. Arta plastică este prezentată prin statuete feminine cu ornament incis, uneori pictate, s-a găsit și o statuetă masculină reprezentînd un bărbat șezînd pe un scăunaș -  „Gînditorul”.

[în sus]Resurse naturale

Fondul funciar al localității constituie 15.260 ha, dintre care cea mai mare parte – 82,9% (12.645 ha) sînt terenuri cu destinație agricolă. Specifică pentru orașul Vulcănești comparative cu alte localități urbane este suprafața și ponderea mare a terenurilor agricole. Terenurile cu destinație agricolă sînt repartizate astfel: pămînt arabil – 9.820 ha, vii – 1.336 ha, livezi – 299 ha. Orașul dispune de 3 parcuri verzi cu o suprafață totală de 3,8 ha. Suprafața fîșiilor silvice de protecție din jurul orașului este de 275,4 ha.

[în sus]Economia locală

În apropiere de Vulcănești, la o distanță de 6 km este amplasată zona economică liberă, care este formată din 2 subzone, una cu o suprafață de 78 ha, alta, care în prezent se dezvoltă intensiv, cu o suprafață de 44 ha. Zona a fost creată prin legea Republicii Moldova nr.1526-XIII din 19 februarie 1998 „Cu privire la zona antreprenoriatului liber Parcul de producţie „Valkaneş”, pe un termen de 25 de ani. Zona are un caracter complex şi include în sine un lot de pămînt cu suprafaţa de 122,3 ha.

În zonă sînt înregistraţi 20 rezidenţi, 6 dintre care sînt autohtoni, iar 14 au fost creaţi în comun cu investitorii din 5 ţări: Ucraina, Rusia, Egipt, Elveţia şi România. Activitatea industrială este efectuată numai pe teritoriul primei subzone, perimetrul căreia este complet îngrădit, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Principalele direcţii de activitate sînt: fabricarea producţiei alcoolice (vin) şi articolelor de confecţii, sortarea ambalarea, marcarea şi alte asemenea operaţiuni, comerţul angro.

Investiţiile rezidenţilor, de la începutul activităţii zonei libere, constituie mai mult de 10 mil. dolari SUA. Cel mai mare rezident al zonei este întreprinderea „Dionis club”, care a construit fabrica de vinuri „Aur Vin” care realizează întreg procesul de producție, de la prelucrareaa strugurilor și pînă la îmbutelierea vinurilor. Fabrica este capabilă să îmbutelieze anual pînă la 20 de milioane sticle pe an.
Sectorul agrar al orașului este specializat în producerea strugurilor, fructelor, legumelor și cărnii. Principalii agenți economici sînt „Agro-Gigant” S.R.L. și „Nezetli-Iuzium” S.R.L.

[în sus]Sfera socială

Sistemul educațional al orașului cuprinde 6 instituții preșcolarei, 2 școli medii cu 1060 de elevi, un gimnaziu cu 107 elevi, 2 licee teoretice cu 584 de elevi, o școală profesională, o școală sportivă.  În oraș își desfășoară activitatea școala muzicală, școala de arte și casa de creație pentru copii., bilioteca publică, muzeul local. 

La intrare în oraș se înalță monumentul ridicat în cinstea luptei de la Cahul din anul 1870, cînd armata rusă i-a învins pe turci. Copiii Ocroitrea sănătății este asigurată de Spitalul raional și Centrul medicilor de familie.

Comentarii

 (0)

Localităţile Moldovei şi diasporei

Mălcăuţi

Statut:
Sat
Prima atestare:
1640
Populația:
231 locuitori

Mălcăuţi este un sat din cadrul comunei Dărcăuţi, raionul Soroca. Localitatea se află la distanța de 35 km de orașul Soroca și la 196 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 231 de oameni. Satul Mălcăuți a fost menționat documentar în anul 1640.

Citeşte mai departe