• views 28247 Vizualizări
  • posts 0

Mănăstirea Secu


Foto: romanianmonasteries.org

Mănăstirea Secu este una dintre vechile vetre monahale ortodoxe din Moldova. Este situată în localitatea Pipirig, despre care Ion Creangă povestea cu drag în amintirile sale, la o distanță de circa 20 km de Tîrgu Neamț. Manastirea Secu se află în vecinătatea Mănăstirii Neamț, cea mai veche mănăstire din județul Neamț și a Mănăstirii Sihăstria. Mănăstirea a fost construită în anul 1602, de către marele vornic Nestor Ureche, tatăl marelui cronicar Grigore Ureche, pe locul unei mici sihăstrii, numită "Schitul lui Zosima", întemeiat în anul 1564. Nestor Ureche, împreună cu soția sa Mitrofana, ctitoresc mănăstirea de piatră, în formă de cetate dreptunghiulară, cu biserica mare în mijlocul zidurilor cu hramul „Tăierea capului Sfîntului Ioan Botezătorul”.

Marele vornic Nestor Ureche, unul dintre cei mai bogați boieri ai Moldovei și-a înzestrat ctitoria cu odoare, cărți și moșii. Cea mai impresionantă construcție a complexului este biserica cea mare, cu hramul „Tăierea Capului Sfîntului Ioan Botezatorul”. Lăcașul respectă stilul arhitectural tradițional al bisericilor ortodoxe, cu naos, pronaos, altar și pridvor, fiind o construcție masivă, cu o turlă imensă deasupra naosului. Ineditul complexului mănăstiresc este reprezentat de zidul de piatră imens ce înconjoară toate construcțiile, ale cărui ziduri ating și trei metri lățime și în jur de nouă metri înălțime, avînd turnuri la colțuri și inchizînd o incintă dreptunghiulară, cu dimensiunile de 95x75 m. Pe latura vestică se află masivul turn al intrării, avînd la primul etaj o încăpere boltită semicilindric, iar la cel de al doilea etaj, clopotnița.

Bisericii ctitorite de către vornicul Nestor Ureche în 1602 i s-a adăugat în secolul al XVIII-lea pridvorul, apoi și alte edificii de cult. În anul 1850 i s-a refăcut în întregime pictura interioară și tot atunci s-a reînnoit și catapeteasma. Zidurile incintei și turnurile de apărare au suferit intervenții și refaceri în timpul domnitorului Vasile Lupu. Celelalte clădiri ale mănăstirii, în forma lor actuală, cu excepția laturei de sud, datează din perioada care a urmat incendiului năprasnic din 1821, provocat de turcii care au asediat mănăstirea.

Cea mai de preț icoană a Mănăstirii Secu este Icoana Maicii Domnului din biserica mare, icoana care a fost oferită în anul 1647 de către domnitorul Vasile Lupu ca semn de prețuire deosebită față de Mitropolitul Varlaam. Icoana a fost adusă din Insula Cipru și este cunoscută sub denumirea de Icoana Cipriota de la Mănăstirea Secu.

În interiorul bisericii de la Secu în pereţii din încăperea mormintelor se găsesc două mici nișe. În cea din dreapta se află mormîntul ctitorului, Nestor Ureche, iar în cea din stînga mormîntul soției sale, Mitrofana. În dreptul fațadei sudice se află nișa cu mormîntul mitropolitului Varlaam.

Mănăstirea Secu este reprezentativă pentru arhitectura moldovenească de la sfîrșitul secolului al XVI-lea și începutul secolului al XVII –lea.

Localităţile Moldovei şi diasporei

Vadul-Leca

Statut:
Sat
Prima atestare:
1662
Populația:
1295 locuitori

Vadul-Leca este un sat din cadrul comunei Căzăneşti, raionul Teleneşti. Localitatea este situată la distanța de 35 km de orașul Telenești şi la 80 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 1295 de oameni. Satul Vadul–Leca a fost menționat documentar în anul 1662.

Citeşte mai departe