Filtru pe categorii
  • 2013
  • page views Vizualizări

Monede grupate după serii

Seria: EVENIMENTE ISTORICE

2011

Seria "Evenimente istorice " a fost lansata in 2011 cu moneda "20 de ani de la infiintarea Bancii Nationale a Moldovei".Seria se va completa cu monede consacrate celor mai importante evenimente care marcheaza istoria tarii noastre.

Seria: ALEEA CLASICILOR DIN GRĂDINA PUBLICĂ "ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÎNT" DIN MUN. CHIŞINĂU 

2012

2011

2010

Seria „Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ştefan cel Mare şi Sfînt” din mun. Chişinău” a fost lansată în 2010 cu moneda „Grigore Vieru”, dedicată aniversării a 75 de ani de la naşterea poetului. Seria se va completa cu monede consacrate scriitorilor literaturii române, busturile cărora sînt plasate pe Aleea Clasicilor din Chişinău. Acest complex sculptural a fost inaugurat în 1958 şi se constituia din 12 busturi, axate pe raza centrală a parcului. După anul 1989 Aleea Clasicilor se completează cu alte lucrări, schimbîndu-şi compoziţia, care acum se desfăşoară în formă de săgeată de ambele părţi ale axei. În prezent aici sînt amplasate 27 de sculpturi.

Seria: LOCAŞURI SFINTE 

2012

2010

Monedele emise în seria „Locaşuri sfinte” reprezintă arhitectura religioasă din R. Moldova cu valoare istorică. Seria a fost deschisă cu moneda „Biserica Buna Vestire din mun. Chişinău – 200 de ani de la zidire”. Locaşul a fost construit în tradiţiile arhitecturii medievale moldoveneşti. Edificiile de cult de pe teritoriul Republicii Moldova prezintă o varietate destul de mare - schituri, mănăstiri rupestre, complexe monastice etc. Bisericile urbane sînt în mare parte din piatră sau cărămidă, cu clopotniţă, iar cele de la sate – în număr mic, deşi în sec. XVIII ele erau majoritare, sînt de lemn, acoperite cu nuiele sau căptuşite cu scînduri.

Seria: SPORT

2012

2010

Iniţiată prin moneda „100 de ani ai fotbalului moldovenesc”, seria „Sport” este dedicată evenimentelor şi personalităţilor care au marcat sportul moldovenesc. Încă din timpurile preistorice se cunosc activităţi şi ceremonii ce implicau competitivitatea fizică a oamenilor. Cîştigătorii Jocurilor din Olympia deveneau eroi, adulaţi de mulţime, în cinstea atleţilor fiind organizate sărbători populare, li se dedicau ode, în onoarea lor se ridicau statui. De asemenea, se emiteau monede prin care erau comemorate, de regulă, victoriile ecvestre. Monedele emise de BNM în seria „Sport” vor evidenţia momentele sportive importante legate de R. Moldova şi campionii noştri.

Seria: 650 DE ANI DE LA ÎNTEMEIEREA STATULUI MOLDOVENESC

2009

Seria a fost lansată în anul 2009 şi cuprinde piese ce reprezintă evenimente de o valoare deosebită pentru istoria şi cultura naţională - este vorba despre monedele „Letopiseţele moldoveneşti secolele XV-XVIII” şi „Pravila lui Vasile Lupu – primul Cod de legi al Ţării Moldovei”. Din această serie, moneda „Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Căuşeni” relevă un monument de o semnificaţie artistică şi istorică aparte. Biserica a fost construită în secolele XVII-XVIII, pictura locaşului datează din anul 1763.


Seria: PERSONALITĂŢI

2012

2011

2010

2008

2007

Monedele din seria „Personalităţi” sînt dedicate unor figuri marcante ale istoriei, culturii, ştiinţei sau literaturii naţionale. Banca Naţională a Moldovei emite comemorative în această serie începînd cu anul 2007 şi în prezent include 11 monede, cu diverse tematici. 


Seria: MONUMENTELE MOLDOVEI

2012

2010

2009

2008

Monedele emise în această serie sînt dedicate monumentelor din Moldova de importanţă naţională şi internaţională - opere de sculptură sau arhitectură, precum şi monumentelor naturii, de însemnătate ştiinţifică sau estetică, care fac parte din patrimoniul natural al Moldovei. Seria a fost iniţiată în anul 2008 cu moneda „Stejarul lui Ştefan cel Mare”. Stejarul este cel mai longeviv arbore din Moldova (are peste 600 de ani) şi se află lîngă biserica din Cobîlnea, Şoldăneşti. Arborele este inclus în Registrul monumentelor R. Moldova ocrotite de stat. Seria a fost completată cu moneda „Arcul Geodezic Struve" (2009), „Rezervaţia cultural-naturală „Orheiul Vechi" (2010) şi „Cetatea Soroca" (2012).


Seria: SĂRBĂTORILE, CULTURA, TRADIŢIILE MOLDOVEI

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Din seria “Sărbătorile, cultura, tradiţiile Moldovei” fac parte monede ce marchează îndeletnicirile şi cutumele naţionale, păstrate şi transmise continuu de-a lungul istoriei de către băştinaşi. Banca Naţională a iniţiat această serie în 2007 cu moneda „Tradiţia populară – olăritul” - meşteşug străvechi care poziţionează ceramica tradiţională românească printre cele mai frumoase din Europa. În seria „Sărbătorile, cultura, tradiţiile Moldovei” mai sînt incluse monede precum „Butnăritul” (2008), „Tradiţia populară – ţesutul” (2009), „Instrumente muzicale tradiţionale" (2010), „Colindul" (2011), „Sînzienele" (2012) şi „Mioriţa-160 de ani de la publicarea baladei" (2012).


Seria: CARTEA ROŞIE A REPUBLICII MOLDOVA

2012

2011

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2001

Seria de monede „Cartea Roşie a Republicii Moldova” a fost lansată în 2001 şi cuprinde piese dedicate speciilor de plante, insecte, păsări sau mamifere pe cale de dispariţie. Problema protecţiei florei şi faunei Moldovei este astăzi, la scară naţională, o chestiune de prim-ordin. Emisia de monede în această serie este un gest de sensibilizare şi atitudine faţă de patrimoniul natural al Moldovei care este în stare alarmantă.


Seria: MĂNĂSTIRILE MOLDOVEI

2012

2000

Seria a fost lansată în anul 2000 şi a fost compusă din 20 de monede de argint care ilustrează locaşurile sfinte din Moldova. Monedele denotă importanţa pe care a avut-o mănăstirile de-a lungul secolelor, de adevărate centre spirituale, de culturală şi de învăţătură, în procesul de formare şi păstrare atît a religiei, cît şi a valorilor naţionale. Începînd cu anul 2012 seria se completează cu moneda "Mănăstirea Butuceni".

 

Sursa: bnm.md

Localităţile Moldovei şi diasporei

Victorovca

Statut:
Sat
Prima atestare:
1865
Populația:
1322 locuitori

Victorovca este un sat din cadrul comunei Ciobalaccia, raionul Cantemir. Localitatea se află la distanța de 27 km de orașul Cantemir și la 135 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 1322 de oameni. Satul Victorovca a fost menționat documentar în anul 1865.

Citeşte mai departe