Filtru pe categorii
  • 2011
  • page views Vizualizări

Curtea Constituţională

Un rol important în asigurarea supremaţiei legii aparţine justiţiei constituţionale şi, mai întîi de toate, Curţii Constituţionale. Dacă puterea legislativă şi executivă de cele mai dese ori, împreună cu alte norme, este ghidată de principiul oportunităţii, atunci, pentru sistemul judiciar, în special pentru Curtea Constituţională, prioritate are, în primul rînd, respectarea cerinţelor legii, adică principiul legalităţii şi supremaţiei Constituţiei.

Limitele competenţei şi procedurile judiciare ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova o determină ca instituţie a statului de drept în curs de formare, pentru care prioritatea faţă de oportunitatea politică este un principiu fundamental pentru formarea şi dezvoltarea justiţiei constituţionale. Anume Curtea Constituţională are un rol special în asigurarea principiilor unui stat de drept, a unităţii spaţiului legal şi al controlului constituţional.

Curtea Constituţională, îndeplinind funcţia controlului constituţional este un element cheie al sistemului de „stopare şi contrabalansare”, în primul rînd, prin asigurarea coerenţei formelor şi metodelor de lucru în domeniul dreptului, a activităţii statale şi municipale şi, mai presus de toate, a legii fundamentale a ţării. În procesul de formare a unui stat de drept Curtea Constituţională din Moldova trebuie să asigure protecţia juridică pentru consolidarea democraţiei, contribuind astfel la reformele progresive din societatea moldovenească, la asigurarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

Curtea Constituţională are unul din drepturile exclusive cele mai importante − de a interpreta Constituţia. În astfel de cazuri, este importantă nu numai cunoaşterea legilor şi a Constituţiei, înţelegerea nu numai a buchiei legii, ci şi a spiritului legii, este nevoie de o moralitate înaltă şi de atitudinea responsabilă a judecătorilor faţă de misiunea lor − în calitate de membru al celei mai înalte autorităţi judiciare din ţară, de deciziile căreia, uneori, depinde soarta statului.

În perioada anilor 2009-2011 s-a manifestat importanţa deosebită a acestui organ în dezvoltarea evenimentelor din ţară, cînd puterea supremă în mod repetat a apelat la Curtea Constituţională, cu interpelări referitoare la principiile de formare ale organelor puterii de stat la cel mai înalt nivel. Nu întotdeauna Curtea Constituţională a ajutat ţara să iasă din criză. Este important să fie îmbunătăţit sistemul de numire (alegere) a membrilor Curţii Constituţionale, astfel încît membri ai acestui organ să devină oameni cu o moralitate înaltă, cei mai oneşti, mai experimentaţi şi mai pregătiţi profesioniști. Nu mai puţin important este să fie creat sistemul de independenţă financiară completă a Curţii Constituţionale faţă de puterea politică.

Realizarea principiilor unui stat de drept în Republica Moldova 
Sistemul juridic al unui stat de drept
Ministerul Justiţiei
Procuratura
Sistemul judecătoresc

Localităţile Moldovei şi diasporei

Bocancea-Schit

Statut:
Sat
Prima atestare:
1794
Populația:
332 locuitori

Bocancea-Schit este un sat din cadrul comunei Dumbrăviţa, raionul Sîngerei. Satul are o suprafaţă de circa 0.80 kilometri pătraţi, cu un perimetru de 6.06 km. Localitatea este situată la distanța de 36 km de oraşul Sîngerei şi la 103 km nord de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 332 de oameni. Satul Bocancea-Schit e atestat documentar în anul 1794.

Citeşte mai departe