Filtru pe categorii
  • 2012
  • page views Vizualizări

Lista traseelor turistice ale Moldovei

1. Cetatea Soroca

Distanța de la Chișinău: 160 km

Cetatea Sorocii ‒ una dintre cetăţile cheie ale sistemului defensiv al Moldovei. Este astăzi unicul monument medieval din Moldova, care s-a păstrat așa cum l-au conceput meșterii, în baza calculelor legii supreme a armoniei „secţiunea de aur", rămînînd a fi unica de acest fel printre mostrele de arhitectură defensivă din întreaga Europă. E o moştenire lăsată de Ştefan cel Mare. Multe file ale istoriei noastre pot dezvălui aceste ziduri: Dimitrie Cantemir, ţarul Petru I, Bogdan Hmelniţchi, Timuş Hmelniţchi, Alexandru Suvorov ş. a. au fost pe aici în campaniile sale. Cetatea Sorocii este întruchiparea în timp a statorniciei, curajului, demnităţii şi a perpetuării poporului nostru.

Adresa : Cetatea Soroca, 3005, Soroca MD
Tel: +373.22.232549; +373.22.235007

2. Complexul muzeal-arheologic „Orheiul Vechi"

Distanța de la Chișinău: 55 km

Orheiul Vechi – este un adevărat muzeu în aer liber, atît din punct de vedere al configuraţiei sale geografice irepetabile şi unice în toată Moldova, cît şi din punct de vedere arheologico-istoric. Aici s-au păstrat ruinele mai multor civilizații: cetatea geto-dacică din sec. X-I î. Hr., orașul tătaro-mongol Șehr al-Cedid din sec. XIV și orașul moldovenesc Orhei din sec. XV-XVII. Inima complexului o constituie mănăstirile sale rupestre, ce se înalță deasupra Răutului, săpate în stîncile de calcar, datînd din sec. IX-XV, încununate cu crucea din piatră de pe stîncă, care a devenit obiectul central al mai multor legende. Muzeul din s. Butuceni „Casa țărănească din sec. al XIX-lea" va întregi imaginea etnografică a regiunii.

s. Butuceni, r. Orhei
Tel: +373.35.34242

3. Vinăria „Mileştii Mici"

Mileştii Mici, r. Ialoveni
Tel: +373.382333;+373.382336

4. Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului", Căpriana

Distanța de la Chișinău: 40 km

Mănăstirea Căpriana – unul dintre cele mai vechi complexe monastice, reprezentativ pentru religia, istoria, cultura, literatura Moldovei, situat în inima Codrilor, sporind astfel starea de beatitudine a lăcaşului. Complexul său arhitectural include: Biserica Adormirii Maicii Domnului (1545), Biserica Sfîntului Nicolae (1840) şi Biserica Sfîntului Gheorghe (1903). Mănăstirea are o istorie bogată: a avut statut de Mănăstire domnească pe vremea Muşatinilor, s-a aflat sub ocrotirea domnitorilor Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare, Petru Rareş şi Alexandru Lăpuşneanu; a fost reşedinţa de vară a Mitropolitului Moldovei; aici au stăreţit: Chiprian ‒ unul dintre primii poeţi ai Moldovei şi cronicarul Eftimie; tot aici s-a aflat cea mai mare bibliotecă mănăstirească din Moldova; pe teritoriul mănăstirii se află mormîntul mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni.

com. Căpriana, r. Străşeni
Tel: 0.237.22365; 0.237.68321; 069292054

5. Vinăria „Cricova"

str. Ungureanu 1, Cricova
Tel: +373.22.444035

6. Mănăstirea Saharna

MD 5431, Republica Moldova, r. Rezina

Arhimandritul Adrian Baciu, Stareţul Sfintei Mănăstiri
Tel: 0254-78-600, (fax) 0254-78-600, 067-178-501, 067-178-502

Rusu, Mare Ecleziarh şi Duhovnicul Sfintei Mănăstiri Arhimandritul Irinarh
Tel: 0254-78-707, 067-178-207

Arhimandritul Macarie Pînzari, economul Sfintei Mănăstiri
Tel: 0254-78-671, 067-178-371, 069-952-403

Ieromonahul Iuvenalie Ghervas, secretarul Sfintei Mănăstiri
Tel: 0254-78-737, (fax) 0254-78-737, 067-178-372, 067-323-334, 069-737-557

7. Vinăria „Purcari"

s. Purcari, r. Ştefan Vodă
Tel: +373.22.716616; +373.22.592777; +373.22.595050

8. Mănăstirea Japca

Distanța de la Chișinău: 160 km

În prezent Mănăstirea Japca e mănăstire de călugăriţe. A fost singurul locaş sfînt, care a funcţionat în perioada sovietică. Amplasarea mănăstirii sub masivul unei stînci împădurite este una spectaculoasă, în special şi pentru faptul, că în ea se află străvechea biserică rupestră, ce a stat la baza mănăstirii actuale. Nu se cunoaşte cu exactitate anul întemeierii ei, dar se consideră că ar fi avut 3 întemeietori. Prin anul 1818 lăcaşul avea deja două biserici din lemn (şi o clopotniţă din lemn), devenind prosper, va obţine de la mitropolitul G. Bănulescu-Bodoni statut de mănăstire. În secolul XIX bisericile de lemn, împreună cu clopotniţa, sînt reconstruite din piatră. În timpul I Război Mondial, călugării sînt transferaţi la mănăstirea Hîrjauca, aici aducîndu-se călugăriţe ortodoxe, care în perioada sovietică au lucrat în colhoz. În prezent, mănăstirea e un complex monahal prosper. În apropierea mănăstirii se află cinci izvoare, a căror apă este considerată vindecătoare.

s. Japca, r. Floreşti
Tel: 0.250.66259

9. Mănăstirea Hîncu

Distanța de la Chișinău:55 km

Mănăstirea Hîncu este un aşezămînt monahal cu o istorie de circa 330 de ani, situat la mijlocul pădurilor seculare cu o mulţime de izvoare prin preajmă. Mănăstirea a fost înălţată în anul 1678 pe locul schitului de călugăriţe de către serdarul moldovean Mihalcea Hîncu, cu hramul ocrotitoarei Moldovei – Preacuvioasei Parascheva. Iniţial a fost schit de maici (sec. XVIII-lea), apoi sub îngrijirea ieromonahului Varlaam II devine locuinţă de monahi. Pe timpul stareţului Dosoftei, în 1836, schitul devine mănăstire, atunci se zideşte biserica cu hramul Sfintei Cuvioasa Parascheva din piatră, iar în 1841 se înalţă o altă biserică de piatră cu hramul Adormirea Maicii Domnului. A fost prima aşezare monahala din ţară, unde prin anii 1820-1822 s-a introdus „viaţa de obşte". După circa 200 de ani de prosperare, au urmat iar ani de restriște pentru mănăstire, cu monahi evacuaţi şi împuşcaţi, cu mănăstirea transformată în club de distracţii, ca în anul 1992, după 43 de ani, locaşul sfînt să-şi reînceapă activitatea ca mănăstire de călugăriţe ca la începuturi, iar complexul încet-încet să se reconstruiască, să se picteze din nou, recăpătîndu-şi strălucirea şi bunăstarea de altădată.

MD-6442, s. Bursuc, r. Nisporeni
Tel: 0-264-23-881, 66-249

10. Complexul monastic rupestru de la Ţipova

Distanța de la Chișinău: 100 km

Сomplexul monastic rupestru de la Ţipova ‒ un adevărat Athos al ţării noastre, situat pe străvechile terase ale Nistrului, aflîndu-se în imediata apropiere de una dintre davele getice importante ‒ Horodişte. De acest loc este legată legenda lui Orfeu şi se presupune, că ar fi fost locaş sfînt şi î. e. n. Este una dintre cele mai vechi aşezări monahale de pe teritoriul Moldovei, săpată în stîncile malului drept al Nistrului. Peisajul unic cu rîuleţul Ţipova, cascadele sale şi energetica locului sînt cu totul speciale, nu în zadar, strămoşii noştri l-au ales pentru locaş sfînt. E alcătuit din trei complexe monastice: Primul ‒ biserica Sfintei Cruci şi cîteva chilii, de prin sec. XI-XII; al doilea complex ‒ biserica Sfîntul Nicolae, datînd din sec. XIV-XV, iar al treilea complex ‒ din sec. XVI-XVIII cu 18 încăperi, care sînt unite prin treceri interioare. Se consideră că monahii ortodocşi au cunoscut ştiinţa arhivată la Ţipova pînă la anul 1765 şi că biblioteca amplă adunată aici, este ascunsă prin peşterile de la Ţipova.

s. Ţipova, r. Rezina

11. „Beciurile din Brănești"

3515 s. Brăneşti, r. Orhei
Tel: +373 235 76314, Fax : 373 235 76777

12. Vinăria „Chateau Vartely"

MD-3501, Republica Moldova, or. Orhei, str. Eliberării, 170/b
Tel: (373-22) 271 449; (373-22) 88 50 60

13. Baştina fabulistului A. Donici

s. Donici, r. Orhei
Tel: 0235 73 549

14. Casa-muzeu „Alexei Mateevici" din s. Zaim

s. Zaim, r. Căuşeni
Tel: +373.243.72337

15. Casa-muzeu „Constantin Stamati"

s. Ocnița, raionul Ocnița
Tel: +373.271.51046

16. Casa muzeu „Igor Vieru"

s. Cernoleuca, Donduşeni

17. Muzeul de istorie și etnografie Edineţ

Edineț, raionul Edineț
Tel: +373.246.22233

18. CasTelul lui Manuc Bei

оr. Hînceşti, r. HÎnceşti
Tel: +373.269.23607

19. Peştera „Emil Racoviţă"

s. Criva, r. Edineţ

20. Parcul Țaul

s. Ţaul, r. Edineţ

21. Monumentul „Lumînarea Recunoştinţei"

or. Soroca

22. Complexul memorial „Capul de pod Șerpeni"

s. Şerpeni, r. Anenii Noi

23. Conacul „Zamfir Ralli Arbore"

s. Dolna, Străşeni
Tel: +373(22)820900

24. Muzeul meșteșugurilor populare din Ivancea

s. Ivancea, r. Orhei
Tel: +373.35.43343, +373.235.20697 (Direcția de Cultură Orhei)

25. Muzeul Naţional Găgăuz de Istorie şi Etnografie „D. Cara-Ciobanu"

s. Beşalma, r. Comrat
Tel: +373.98.53272

26. Arcul „Struve"

s. Rudi, r. Soroca

27. Poiana Bradului

оr. Vadul lui Vodă
Tel: (+373 22)386293; (+373)69154999

Localităţile Moldovei şi diasporei

Dîngeni

Statut:
Sat
Prima atestare:
1529
Populația:
1722 locuitori

Dîngeni este un sat şi comună din raionul Ocniţa. Din componenţa comunei fac parte două localităţi: Dîngeni și Grinăuți. Satul Dîngeni este situat la o distanță de 10 km de orașul Ocnița, la 1,5 km de stația de cale ferată Grinăuți și la 240 km de Chișinău. La recensămîntul din anul 2004, populaţia satului constituia 1722 de oameni. Prima mențiune documentară a satului Dîngeni datează din 21 septembrie 1529.

Citeşte mai departe