Filtru pe categorii
  • 2012
  • page views Vizualizări

Prezentarea cărţii „În cutia cu chibrituri”

Coperta cărţii „În cutia cu chibrituri”Potorac Leonid „În cutia cu chibrituri": versuri. – Chișinău, 2012, 52 pagini, tirajul ‒ 500 exemplare.

La 21 octombrie 2012, duminică, la biblioteca „M. V. Lomonosov" a avut loc prezentarea culegerii de versuri a tînărului poet Leonid Potorac „În cutia cu chibrituri", apărută cu suţinerea Asociaţiei Scriitorilor Ruși din Republica Moldova.

În această cărţulie mică autorul de optsprezece ani prezintă 36 de poezii. La lansarea cărții au participat colegii tînărului poet ‒  membrii Asociaţiei Scriitorilor Ruși din Republica Moldova, părinții și prietenii lui. Prezentăm aici o notă informativă a evenimentului desfăşurat. Nu totul, însă, a fost atît de simplu: nici prezentarea cărții, nici apariţia în public a autorului ei, care e fără îndoială un eveniment mult mai însemnat, decît s-ar părea la prima vedere.

Premiera cărţii la biblioteca „M. V. Lomonosov”, 21.10.12

În primul rînd, autorul este foarte tînăr, are doar 18 ani. În al doilea rînd, dînsul scrie versuri deja de mult timp și o face cu măiestrie, fără vreo scuză şi trimiteri la tinereţea sa. În al treilea rînd, autorul este laureat al cîtorva concursuri de poezie de prestigiu atît republicane, cît şi ruseşti, iar ultimul dintre acestea a fost turneul poeților ruși din întreaga lume „Deasupra barierelor", care se desfăşoară anual la Londra, deja de 10 ani. Rege al poeților anului 2012 a fost numit cine credeţi? ‒ Leonid Potorac. Totuși, nici acest lucru nu este cel mai important, mai importante sînt poeziile, neobișnuit de mature, lirice și în același timp pline de reflecții profunde, în spatele cărora se face simţită inclusiv şi o experiență spirituală bogată la o vîrstă atît de precoce şi desigur una literară, cărturărească. Autorul nu își ascunde gusturile sale poetice, numindu-i printre poeții săi preferaţi pe: Pușkin, Gumilev, Mandelshtam, Brodsky, Pasternak, toţi fiind atît de diferiţi, lista fiind, bineînţeles, nici pe departe completă. Într-adevăr, influența lor se resimte pe alocuri în versurile lui Leonid Potorac, acest lucru, însă, nu face ca propria-i voce destul de bine definită deja să nu transpară, iar limbajul său poetic, stilul său complicat necesită o lectură aprofundată. Poate în loc de cuvîntul complicat ar fi trebuit să spunem ‒ bogat. Această poezie este într-adevăr bogată ‒ atît în imagini, cît și în gînduri şi mai are înrădăcinată adînc memoria genetică despre fenomene şi evenimente, martor a cărora autorul nu putea fi nicidecum, dar într-un mod ciudat dînsul vorbeşte despre ele ca un martor ocular, da chiar și ca participant la ele. Această calitate a sa au remarcat-o cîţiva vorbitori la prezentarea cărţii.

Premiera cărţii la biblioteca „M. V. Lomonosov”, 21.10.12

Nu vă vom povesti tot ce am auzit de la colegii mai mari ai tînărului nostru talentat în această prezentare scurta a noastră, vă vom spune doar, că au vorbit cu mîndrie despre talentul și maturitatea tînărului poet de la Chișinău. Dar nici eroul însuşi al acestui eveniment festiv nu ne-a dat motive să ne îndoim de seriozitatea atitudinii sale faţă de cuvîntul poetic, dar mai ales şi-a evaluat destul de autocritic creaţiile sale.

Trebuie să vă mai spunem, de asemenea, că Leonid mai și desenează, pictează în ulei, iar toate ilustrațiile, inclusiv şi coperta sînt, la fel, create de el. Nu în zadar, se spune, că o persoană talentată este talentată în tot ceea ce face. Am mai înţeles un lucru foarte clar, că trebuie neapărat să reţinem numele lui Leonid Potorac, căci îl vom întîlni nu o dată şi ne va bucura cu noile sale realizări. Aşa că grăbiţi-vă să găsiţi această carte, pentru că are un tiraj mic.

 

Prezentarea cărţii „În cutia cu chibrituri” - Album foto

Localităţile Moldovei şi diasporei

Cupcui

Statut:
Sat
Prima atestare:
1723
Populația:
1569 locuitori

Cupcui este un sat şi comună din raionul Leova. Cupcui este unicul sat din comuna cu acelaşi nume. Localitatea se află la distanța de 10 km de orașul Leova și la 91 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 1569 de oameni. Satul Cupcui a fost menționat documentar în anul 1723.

Citeşte mai departe