Filtru pe categorii
  • 2011
  • page views Vizualizări

Moldovlahia, Moldoslavia

Istoricul român D. Onciul argumentat şi cu demnitate îşi sprijină afirmaţia: „Numele Moldova ca ţară apare sub forma Moldovlahia chiar într-un document al regelui vlaho-bulgar Ioan Căliman Asan (1241-1245)”. D. Onciul nu este singurul istoric de prestigiu care recunoaşte valoarea acestei informaţii. Despre acest hrisov al lui I. Căliman Asan au scris L. Pic („Ober die Abstamung der Rumanen”. Leipzig, 1880), B. P. Haşdeu în „Arhiva istorică a României”, în „Istoria critică a românilor”.

În septembrie 1863 B. P. Haşdeu informa că la mănăstirea Zograf de la Sfîntul Munte (Atos) se păstrează un hrisov din prima jumătate a veacului al XlII-lea, prin care I. Căliman Asan conform acestui act avea titlul: „самодеръжец нряко Молдовлахия”. Documentul, care nu vedem cum ar putea fi pus la îndoială, umbreşte relatările legendare ale cronicarilor despre botezarea de către Dragoş a rîului Moldova. Potrivit opiniei lui B. P. Haşdeu, „din toate neamurile numai dacii (care au dominat cîndva pînă la hotarele Boemiei) au putut da acelaşi nume rîului carpatic Moldova şi altui rîu Moldau, ce curge în Moravia”.

Moldoslavia  ̶ este o altă denumire a Ţării Moldovei. „Norodul halician şi ucrainean în cîntecele lor numesc Ţara Moldovei Moldoslavia, în virtutea înrîuririi slave asupra moldovenilor şi Moldovei. Cîntecele populare nu mint. Ele nu se creează pentru a induce în eroare pe vreun oarecare străin”.

Moldova este demult cunoscută slavilor într-o aşa măsură că numele Ţării Moldovei şi a poporului ei sînt reflectate în creaţia populară orala a acestor popoare. „Este semnificativă exprimarea originală a înrudirii,  ̶  observă cunoscutul cercetător al interferenţelor folclorice moldo-slave Victor Gaţac,  ̶ prin denumirea Moldovei  ̶ Moldoslavia întîlnită în cîntecul ucrainean”.Publicații

Localităţile Moldovei şi diasporei

Puhoi

Statut:
Sat
Prima atestare:
1469
Populația:
5542 locuitori

Puhoi este un sat şi comună din raionul Ialoveni. Puhoi este unicul sat din comuna cu acelaşi nume. Localitatea se află la distanța de 35 km de orașul Ialoveni și la 50 km de Chișinău. Satul Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 5542 de oameni. Puhoi a fost menționat documentar în anul 1469.

Citeşte mai departe