Voițehovski Valentin

Valentin Voițehovski – arhitect moldovean. S-a născut la 30 noiembrie 1909 la Minsk, într-o familie săracă de angajați. În 1910, familia s-a stabilit cu traiul la Soroca (gubernia Basarabia). În 1929, Valentin Voițehovski s-a înscris la Academia de Arhitectura din Bucuresti. În al treilea an de studii, V. Voițehovski a fost însărcinat pentru a face măsurări și schițe ale vechilor monumente de arhitectură și a ales să lucreze la Cetatea Soroca. Mulți ani mai târziu, fiind arhitect matur, el a revenit la acest studiu.

Din cauza situației financiare dificile, în timpul studiilor el era nevoit să lucreze ca desenator și apoi în calitate de arhitect asistent.

Împreună cu profesorul său, celebrul arhitect I. Doicescu a realizat proiectul Pavilionului Expozițional al României de la New York, a dezvoltat un proiect competitiv pentru Piața Centrală din București. Efectua proiecte de case și conace din capitala României. Unele dintre ele, construite la sfârșitul anilor 1930, și pînă in prezent împodobesc străzile din București.

Primul său proiect major realizat a fost școala ridicată în Soroca, cu trei ani înainte de absolvirea Academiei de Arhitectură.

În 1938, după finisarea studiilor, Voițehovski s-a întors în Basarabia. A activat în mod independent și profesional ca arhitect al eparhiei Bălți, unde s-a ocupat de restaurarea edificiilor de cult. În această perioadă el a construit o serie de lăcașe religioase în partea de nord a Basarabiei. Cel mai important dintre ele este baptisteriu bisericii Sf. Constantin și Elena din Bălți și clădirea administrativă pentru preoți a Mănăstirii Rudi.

Baptisteriul elegant al bisericii este cu adevărat o capodoperă de arhitectură religioasă. Se observă dorința de a crea cladiri monumentale, riguroase și, în același timp, inteligente. Se pare că în această perioadă s-au format stilul original arhitectural al maestrului, propriile tehnici de construcție, au fost identificate modurile de exprimare.

Între anii 1939-1940, Voițehovski se află în Chișinău, activînd la Departamentul tehnic regional. Și apoi, până în 1941, el lucrează în calitate de arhitect în cadrul Departamentului de construcție capitală "Narcompros" al RSSM.

După 22 iunie 1941, Voițehovski împreună cu familia s-a aflat n evacuație în Kazahstan, unde a predat pictura și desenul la o școală medie.

Odată cu întoarcerea în Moldova, în aprilie 1944, începe perioada cea mai fructuoasă de creație, apoi și a activității sale pedagogice. El a participat în mod activ în reconstrucția orașului. A activat în calitate de șef-adjunct al Departamentului de Arhitectură a republicii, apoi ca arhitect-sef al Institutului de Proiectare "Moldavstroiproect", iar în anii 1964-1976, este profesor la Facultatea de Arhitectură și Urbanism a Institutului Politehnic din Chișinău.

Arhitectul Valentin Voițehovski a contribuit semnificativ la construcția clădirilor de pe străzile centrale ale Chișinăului. Pritre ele – cinematograful "Patria" (1951), Ministerul Industriei Alimentare (împreună cu arhitectul P. Borisov, 1952), gardul parcului Catedralei din partea Pieții Centrale (1951), un bloc cu 107 apartamente (1955-1959), blocurile academice ale Institutului de Medicină (1956-1962).

Un accent important în formarea și dezvoltarea Pieții Centrale a capitalei a fost stabilit de arhitect în 1961, datorită construcției Magazinului Universal Central, devenuit mai tîrziu – Lumea Copiilor. Toate clădirile de pe linia centrală a orașului se deosebesc prin imaginea tridimensională clasică, plastica arhitecturală reliefată și utilizarea inteligentă a materialelor de construcție locale.

De un interes deosebit se bucură clădirea fostului Minister al Industriei Alimentare, situat între străzile Armeanească și Bulgară. Monumentalitatea edificuluui este accentuată de loggia ajurată a clădirii care iese în evidență, ridicîndu-se impresionant deasupra intrării principale în blocul administrativ. În decorarea fațadei, împreună cu materialele de construcție tradiționale – piatră și cotileț, s-a folosit ceramică de culoare, arsă. Se observă tendință de a folosi tradițiile arhitecturale naționale: sculpturi in piatra si motive din arta decorativă populară. Pentru a reda clădirii un aspect mai solemn, autorii au folosit cu atenție toate detaliile și texturile, calculînd proporțiile combinațiilor de ceramică, ramele geamurilor și coloanele din piatră netencuită. Esteticul arhitectural este susținut de culorile alese cu tact. Descoperirile profesionale, aplicate în această construcție, sunt reflectate într-o serie de clădiri, proiectate de maestru.

Toate aceste calități pot fi urmărite la casele de locuit de pe b-dul Stefan cel Mare. Având în vedere importanța și caracterul festiv al fațadelor, precum și plasarea la primele etaje a întreprinderilor comerciale, aceste cladiri au fost înzestrate cu portaluri largi de intrare, vitrine mari și balcoane în trei niveluri. Folosirea cornișelor, elementelor ceramice între geamurile de la etajul cinci și a rozetelor a comletat aspectul plastic al clădirilor, definindu-le din puct de vedere compozițional. Toate aceste tehnici accentuau caracterul și stilul arhitecturii anilor '50 ai secolului trecut.

Valentin Voițehovski a fost un mare maestru în domeniul decorului arhitectural, îmbinînd mai multe stiluri și stilizări. În anii '50-'60, în capitala republicii a fost reconstruit un număr mare de clădiri publice. Au fost renovate clădirile care reprezintă o valoare arhitecturală,
distruse în timpul războiului.

La mijlocul anilor '50, în Chișinău au fost finalizate lucrări majore de amenajare a Parcului Central de Cultură și Odihnă. Pe teritoriul parcului se afla Expozitia Realizărilor Economiei Naționale, iar proiectul Pavilionului Cenral a fost elaborat de către Valentin Voițehovski.

O caracteristică arhitecturală și compozițională a tuturor proiectelor lui Valentin Voițehovski este utilizarea schemei de compoziție simetrică în proiectarea de clădiri și structuri. Mult devine clar în creația sa, cînd este estimată importața pe care el, ca arhitect, o acorda desenului. Practic, metoda sa de creație a fost bazată pe colaborarea cu pictori și sculptori. Stilizînd și sintetizînd elemente din arhitectură și artei plastice din trecut, Voițehovski realizează o "sinteză a artelor", adică o îmbinare artistică a artei monumentale si decorative cu arhitectura. Munca de proiectare era însoțită de un număr mare de variante, schite, desene. Arhitectul a încercat să reînvie tradiția artei monumentale .

Valentin Voițehovski este autorul proiectului de reconstrucție a clădirii circului pe strada Mitropolitul Varlaam, unde în prezent se află Filarmonica cu sala de 1000 de locuri (1960-1962). Datorită noilor mijloace arhitecturale s-a ajuns la acea intimitate și confort care sunt caracteristice sălilor de filarmonică. Sala are o vizibilitate minunată și o acustică excelentă. Decizia de a oferi clădirea Filarmonicii a salvat aspectul arhitectural și artistic al structurii, situate în inima orașului.

Un mare merit al lui Valentin Voițehovski este că el întotdeauna a reușit să găsească o decizie corectă: fie la elaborarea unui plan al orașului, fie că este vorba de design sau de restaurare a clădirii. Toate proiectele sale denotă competența profesională, îmbinată cu inovațiile de moment și valorificarea tradițiilor naționale.

Voițehovski nu s-a limitat doar la activitatea de creație. El în mod constant îmbina designul arhitectural cu restaurarea, activitatea științifică cu cercetarea. În această perioadă pregătește teza "Cetatea Soroca".

Contribuția arhitectullui și savantului Valentin Voițehovski la dezvoltarea științei moldovenești este necontestabilă. El a fost unul dintre primii cecetători care a efectuat un studiu fundamental al monumentelor istorice și religioase moldovenești. El a definit și formulat caracteristicile inerente și particularitățile naționale ale artei arhitecturale din Moldova și a realizat un sistem comun de dezvoltare a arhitecturii în Republica Moldova. Lucrările științifice ale lui Valentin Voițehovski servesc astăzi drept bază de cercetare pentru urmașii săi. Studiile efectuate de Voițehovski au permis cu siguranță să fie completate multe lacune în istoria culturii moldovenești. Multe dintre ideile și concepțiile lui Valentin Voițehovski stau la baza cercetărilor în domeniul arhitecturii din Moldova.

Valentin Voițehovski s-a stins din viață la 11 mai 1977, la Chișinău.

Localităţile Moldovei şi diasporei

Zarojeni

Statut:
Sat
Prima atestare:
1911
Populația:
275 locuitori

Zarojeni este un sat din cadrul comunei Gura Căinarului, raionul FloreştiSatul Zarojeni este situat la distanța de 16 km de orașul Florești și la 145 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 275 de oameni. Satul Zarojeni a fost întemeiat în anul 1911.

Citeşte mai departe