Arată noutățile începînd cu...
Mergi spre compartimentul: Localitaţile Moldovei și diasporei

eye 45279 Vizualizări

Oraşul Cupcini împlineşte 591 de ani

Anul acesta oraşul Cupcini serbează 591 de ani de la prima atestare documentară. Cupcini este un oraş din raionul Edineţ. Situat în sud-estul raionului, pe malul drept al rîului Ciuhur, oraşul Cupcini se află la 6 km de oraşul Edineţ, la 2 km de staţia de cale ferată Brătuşeni şi 194 km de Chișinău. În componenţa oraşului Cupcini intră localităţile Chiurt şi Chetroşica Veche. Prin Cupcini trece traseul auto internaţional Chișinău-Cernăuţi. Conform datelor statistice, în anul 2008, populaţia oraşului constituia 9063 persoane. Pînă în anul 1990 oraşul s-a numit Kalininsc.

Satul Cupcini, pe Ciuhur, în ţinutul Hotin, este atestat documentar pentru prima oară la 1431, cînd Alexandru cel Bun întărea stăpînirea asupra satului lui Cupcici vornic. În 1560 Alexandru Lăpuşneanu întăreşte stăpînirea lui Bratăş şi fraţilor săi, Ion şi Simca asupra satului Cupcini cu mori pe Ciuhur. Aşezarea era plasată pe ambele maluri ale Ciuhurului, în secolul al XVII-lea fiind împărţită în două: partea din stînga Ciuhurului se va numi Brătăşăni şi, după transformarea Hotinului în raia, în 1713 va rămîne în ţinutul Iaşi, iar Cupcinii vor rămînea în ţinutul Hotin.

În 1605 Ieremia Movilă întărea lui Ilie Bucioc a treia parte din satul Cupcini, pe Ciuhur, pe care l-a cumpărat cu 250 taleri de argint de la Andriica şi fraţii lui, Grigore şi Lupu. În 1631 Moise Movilă întărea lui Rusul şi Bălan, fiii lui Haţimirschi, părţi din Cupcini. În 1705 voievodul Antioh Cantemir întărea lui Dumitraşco Buhuş stăpînirea asupra satului Cupcini cu moară în Ciuhur.

Recensămîntul realizat de administraţia militară rusă în 1774 atesta în Cupcini 23 de gospodării. Între anii 1812-1821 moşia şi satul Cupcini s-au aflat în stăpînirea negustorilor din Movilău Ioan Zoe şi Ioan Galiţă. Conform datelor statistice în 1817 localitatea avea 77 de gospodării ţărăneşti, moară pe Ciuhur, iaz cu peşte, biserică din lemn (ridicată în 1792). În 1875 satul avea 73 de gospodării, cu o populaţie de 400 locuitori.

Pe lîngă biserică activa o şcoală parohială, mai tîrziu s-a deschis şcoala de zemstvă. În 1923 la Cupcini sunt înregistrate 243 de case cu o populaţie de 1084 locuitori.

Către 1940 autorităţile sovietice fixau la Cupcini 1460 locuitori. În 1964 localitatea a căpătat statut de orăşel, avînd o populaţie de peste 5000 locuitori. În 1963 a fot pusă în funcţiune fabrica de zahăr din Cupcini cu o capacitate de a prelucra 30 000 centnere de sfeclă de zahăr zilnic. Potenţialul industrial al oraşului s-a dezvoltat prin construirea fabricii de fermentare a tutunului, care prelucra anual 10 000 -12 000 t de tutun; a fabricii de piese de beton armat; a fabricii de conserve cu o capacitate de 85 mln. borcane; a combinatului de panificaţie; a combinatului de lactate.

Cuvinte cheie:

oraș

Localităţile Moldovei şi diasporei

Corten

Statut:
Sat
Prima atestare:
1830
Populația:
3407 locuitori

Corten este un sat şi comună din raionul Taraclia. Corten este unicul sat din comuna cu acelaşi nume. Localitatea se află la distanța de 20 km de orașul Taraclia și la 143 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 3407 oameni. Satul Corten a fost întemeiat în anul 1830.

Citeşte mai departe