Arată noutățile începînd cu...
Mergi spre compartimentul: Localitaţile Moldovei și diasporei

eye 23829 Vizualizări

Otaci – o veche localitate moldovenească

Otaci este un oraş în raionul Ocniţa, Republica Moldova. Amplasat în nord-estul republicii, pe malul drept al rîului Nistru, la hotar cuUcraina, oraşul Otaci este situat la o distanţă de 7 km de staţia de cale ferată Vălcineţ şi la 260 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia oraşului constituie 8469 locuitori.

Otaci este o veche localitate moldovenească, Stînca Vămii, din anul 1419 aici fiinţînd o vamă. Denumirea oraşului vine de la cuvîntul “odaie”, care desemna o colibă unde se adăposteau păstorii. În anul 1711 țarul Rusiei, Petru I, după lupta de la Stănileşti, s-a oprit în preajma orașului Otaci și timp de 8 zile a așteptat să fie construit podul peste Nistru, pentru a se retrage cu armata.

După intrarea Basarabiei în Imperiul Rus începe procesul de înlocuire treptată a structurilor administrative moldoveneşti. Astfel, în 1814 la Otaci se înfiinţează un post de jandarmi. În anul 1835 este format judeţul Soroca, una din voloste fiind Otaci. În anul 1890 volosstea Otaci cuprinde 13 sate. O descriere din anul 1862 specifica că localitatea Otaci se află în zonă de frontieră, aparține familiei Cantacuzino și este populată de 5678 persoane. În anul 1862 Otacii beneficiau de legătură telegrafică, iar în anul 1879 aici se deschide poşta. În anul 1895 la Otaci sînt instalate liniile telefonice. La începutul secolului XX volotea Otaci număra 28 de sate cu o populație de 35 305 persoane, iar în orașul propriu-zis locuiau 5 820 persoane.  În anul 1893 a fost dată în exploatare linia de cale ferată Moghilev-Podolisc-Ocnița, tot atunci a fost deschis și podul peste rîul Nistru Moghilev-Podolisc-Otaci.

Între anii 1918 și 1940 localitatea Otaci cu statut de comună rurală şi cu o populație de 3 510 oameni s-a aflat  în cadrul plasei Otaci, județul Soroca. Între anii 1944 - 1991 Otaci a fost o comună în componența raionului Ocniţa. În 1994 a primit statutul de oraş.

În oraşul Otaci activează întreprinderi de producere a uleiurilor vegetale, băuturilor spirtoase, mărfurilor de larg consum, construcțiilor din beton armat, utilajului de sudare, mijloacelor biologice de protecție a plantelor, vopselelor, etc. Pe teritoriul orașului funcționează 35 de magazine ale cooperației de consum și 100 de magazine particulare, 12 cafenele, filiale ale băncilor comerciale.

În orașul Otaci își desfășoară activitatea una din cele 6 Zone ale Antreprenoriatului Liber din Moldova, unde sînt înregistrați 31 agenți economici, dintre care se evidențiază: societățile pe acțiuni „Nistru”, „Roada-Otaci”, „Aschim”, societatea cu răspundere limitată „Gamma-Color”.

Cuvinte cheie:

localitati , Moldova , turism , istoria

Localităţile Moldovei şi diasporei

Chirov

Statut:
Sat
Prima atestare:
sec. XX
Populația:
19 locuitori

Chirov este un sat din comuna Popencu din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului, Republica Moldova. Localitatea se află la distanța de 15 km de orașul Rîbnița și la 89 km de Chișinău. Populaţia satului Chirov alcătuia 19 oameni în anul 2012. Satul Chirov a fost înființat în secolul XX.

Citeşte mai departe