Arată noutățile începînd cu...
Mergi spre compartimentul: Istoria

eye 22455 Vizualizări

Voievodul Ştefan cel Mare în arhivele secrete ale Vaticanului


Foto: stefancelmare.ro

Acum 545 de ani, Papa de la Roma Sixt al IV-lea adresa o scrisoare domnitorului Moldovei Ștefan cel Mare, recunoscînd meritele voievodului Moldovei în oprirea ovensivei otomane și numindu-l "adevărat atlet al credinţei creştine". Pergamentul cu această extraordinară caracterizare se află în arhivele Vaticanului.

Iată ce scria papa de la Roma în scrisoarea adresată marelui Voievod:

„Iubite fiu, mîntuire. Am primit scrisoarea Domniei Tale şi pe iubiţii fii, Petru, laureat în legi, şi Cataneu genovezul, sfetnicii tăi, pe care i-ai trimis cu această scrisoare, i-am ascultat cu bunăvoinţă şi am cunoscut dorinţa ta privind acea numire la Biserica Moldovei, în fruntea căreia ceri să fie pus păstor acel Petru, pe care îl vom socoti cel mai ales alături de tine, bărbat de aleasă vrednicie şi cu merite preastrălucite faţă de Republica Creştină. De altminteri, preaiubite fiu, cu toate că, pentru lucrarea pe care ai săvîrşit-o şi o săvîrşeşti cu slavă şi cucernicie, ar trebui mai degrabă a ţi se mulţumi decît a te tulbura, fiindcă dorim să sporească gloria ta, dimpreună cu preţuirea tuturora, te îndemnăm să mergi neclintit din bine în mai bine, şi să nevoieşti cu toată suflarea spre oblăduirea şi creşterea religiei sfinte. Niciunde vrednicia şi măreţia inimii tale nu pot fi mai nimerit preţuite, nici unei lucrări nu poate a-i urma o mai adevărată şi veşnică glorie. Lucrarea ta asupra necredincioşilor turci, vrăjmaşi comuni, săvîrşită pînă acum cu înţelepciune şi bărbăţie au adaos atîta strălucire numelui tău, că eşti în gura tuturor şi eşti lăudat cu deosebire de toţi, în unire de simţiri. Fii fără istov, dară şi, oricum faci, caută izbînda pe care cerul ţi-a hărăzit-o, ca să primeşti răsplata veşnică de la Dumnezeu şi preţuirea acestui Sfînt Scaun Apostolic.

Dată la Roma, 20 martie 1476, anul 5 [al pontificatului nostru].

Cuvinte cheie:

Vatican , Stefan cel Mare , istoria

Localităţile Moldovei şi diasporei

Viişoara

Statut:
Sat
Prima atestare:
1704
Populația:
1421 locuitori

Viişoara este un sat şi comună din raionul Edineţ. Viişoara este unicul sat din comuna cu acelaşi nume. Satul este situat pe malul rîului Prut, la o distanţă de 30 km de oraşul Edineţ și la 230 km de Chișinău. La 3 iulie 1575 pentru prima dată este atestat satul Drăgănești din ținutul Hotin, actualmente Viișoara. Sub numele Viișoara satul este pomenit pentru prima dată în actele oficiale în anul 1704.

Citeşte mai departe