Cibotaru Mihail

Mihail Gheorghe Cibotaru este prozator şi publicist moldovean. S-a născut pe 21 iunie 1934, în satul Vărvăreuca, Floreşti. Jurnalist emerit din RSSM (1984).

A absolvit Universitatea de Stat din Chişinău în 1959. A lucrat la ziarele "Tinerimea Moldovei", "Moldova Socialistă", iar din 1975 e redactor responsabil al celei mai prestigioase reviste de pe timpuri - "Moldova". Avînd un tiraj de peste 100 mii de exemplare, aici activa cea mai bună echipă de ziariști din R. Moldova, majoritatea lor scriitori: Anatol Gujel, Alexandru Gromov, Anatol Ciocanu, Boris Marian, Victor Dumbraveanu s.a. In paginile revistei au apărut primele creații literare ale lui Vasile Romanciuc, Nicolae Vieru, Haralambie Moraru, Nicolae Dabija s.a. De asemenea, în cadrul rubricii „Rampa", au fost lansați cei mai mari interpreți de muzică populară și ușoară: Nicolae Botgros, Zinaida Julea, Mihai Ciobanu, Anastasia Lazariuc, Ion si Petre Aldea-Teodorovici.

Mihail Gheorghe Cibotaru publică de la începutul anilor 60. Debutează editorial cu culegerea de povestiri "Tăcerea pădurilor" (1965), care se distinge printr-o problematică cetăţenească, prin lirism şi căldură umană. Culegerea "Durerea liniştii" (1969) vădeşte aceiaşi preferinţă pentru teme şi probleme cetăţeneşti, dar locul lirismului îl ţine aici naraţiunea epică, străbătută de un bogat fior dramatic. Romanul "Semănătorii" (1974) este o pînză amplă despre prefacerile sociale şi primenirile morale prin care trece satul mold. odată cu intrarea lui în etapa revoluţiei tehnico-ştiinţifice. Romanele "Drumuri" (1979) şi "Îndrăzneala" (1983) abordează probleme etice, sociale, ecologice şi economice pe care le ridică viaţa. Aceleaşi probleme majore ale vieţii le trateză şi cu mijloacele mai directe şi mai operative ale publicisticii, pe care le mînuieşte cu îndemnare (culeg. de schiţe, portrete, reportaje, note de călătorie "Glasul inimii", 1971; "Oameni de omenie", 1981 ş.a.) C.este cunoscut şi ca autor de povestiri dedicate micilor cititori("Lupul", "Pasăre călătoare"). A semănat lumină în sufletele mai multor oameni, a susținut și instruit o pleiadă întreagă de ziariști și scriitori.

A semnat scenarii pentru filme artistice şi documentare: „Întîlnirea", „Cutremurul", „Corespondentul special", „Hora satului" ş.a. În 1986 este distins cu Premiul de Stat al RSSM pentru volumul de publicistică „Sîrjoaca", iar în 1996 i se conferă Ordinul „Gloria Muncii".

Mihail Gheorghe Cibotaru deține funcția de ministru al Culturii (1994-1996); şef de secţie la Agenţia MOLDPRES (1997-1998); redactor-şef al ziarului „Luceafărul" (1998-2001).

S-a stins din viață pe 20 ianuarie 2021.

Settlements of Moldova and Diaspora

Constantinovca

Statut:
Sat
Prima atestare:
sec XIX
Populația:
594 locuitori

Constantinovca este un sat şi comună din raionul Edineţ. Din componenţa comunei fac parte două localităţi: Constantinovca şi Iachimeni. Satul Constantinovca este amplasat în regiunea de şes şi mici coline, pe rîul Draghiştea, situat la 27 km de oraşul Edineţ, la 35 km de staţia de cale ferată Brătuşeni şi la 229 km de Chișinău. La recensămîntul din anul 2004, populaţia satului constituia 594 de oameni. Satul Constantinovca a fost înființat la mijlocul secolului al XIX-lea.

Read more