Show news from...

eye 23173 Views

Făleşti – o localitate cu o frumoasă istorie

Oraşul Făleşti este centrul administrativ al raionului cu acelaşi nume, situat în partea de nord-vest a Republicii Moldova, la o distanţă de 125 km de municipiul Chișinău. Prima atestare documentară, care poate fi considerată ca referitoare la Făleşti, datează din anul 1429, cînd domnitorul Moldovei Alexandru cel Bun confirmă unui vornic dreptul de a stăpîni un şir de sate printre care şi cel unde trăia Ion Falevici. A doua menţiune datează cu anii 70-80 ai secolului al XVII-lea, conţinînd de acum şi denumirea de Făleşti. În 1797, Iordache Balş, ai cărui urmaşi au stăpînit mai tîrziu multă vreme moşia, se judecă cu mănăstirea din pricina Făleştilor.

După anul 1812, Făleştii, de acum – orăşel, a cunoscut o perioadă de intensă dezvoltare economică. Aici erau numeroase prăvălii mărunte, depozite de cherestea, adusă de pe debarcaderele apropiate ale Prutului şi furnizată în împrejurimi, aveau loc iarmaroace săptămînale. La mijlocul secolului al XIX-lea în Făleşti trăiau negustori, meseriaşi şi alte pături ale populaţiei. Ceva mai tîrziu începe să funcţioneze prima întreprindere industrială pentru producerea lumînărilor, o cărămidărie, cîteva pielării.

În 1842 se deschide o şcoală parohială, în 1871 – un mic spital. Cu timpul pămînturile urmaşilor boierului Balş au trecut în posesia altor proprietari. Astfel, la sfîrşitul secolului al XIX-lea moşierul Nicopul posedă 3284 desetine de pămînt, pe cînd restul populaţiei – doar 580 de desetine. Apar şi gospodării chiabureşti, şi argaţi. La începutul secolului XX la Făleşti este înregistrată o populaţie de 4426 de oameni, dintre care 2180 bărbaţi şi 2246 femei. Exista o biserică din piatră în anul 1795, cu hramul Sf. Nicolae.

Din anul 1995 Făleştiul s-a înfrăţit cu oraşul Botoşani din România. De asemenea, oraşul are relaţii de înfrăţire cu localitatea Herţa din Ucraina. Hramul oraşului se sărbătoreşte pe data de 22 mai de Sf. Nicolae.

Keywords:

localitati , istoria , Moldova

Settlements of Moldova and Diaspora

Duruitoarea Nouă

Statut:
Sat
Prima atestare:
1894
Populația:
912 locuitori

Duruitoarea Nouă este un sat şi comună din raionul Rîşcani. Din componenţa comunei fac parte localităţile Duruitoarea Nouă și Dumeni. Localitatea se află la distanța de 32 km de orașul Rîșcani și la 209 km de Chișinău. La recensământul din anul 2004, populaţia satului constituia 912 oameni. Satul Duruitoarea Nouă a fost menționat documentar în anul 1894.

Read more