Russian - Moldovan/Romanian dictionary

Enter the word to be translated
From the language: Russian
To: Moldo/Romanian

 -  Highlighted words are Moldavian
 -  Highlighted words are Romanian.
 -  Highlighted words are common

Dictionary

абажур м. abajur, taier (al unei lămpi)
абандон м. părăsire, lepădare, abandonare, renunţare
аббат м. abate
аббатиса ж. abatesă
аббатство с. abație
аббревиатура ж. prescurtare, abreviatură
абзац м. alineat
абитуриент м. abiturient, candidat la admitere
абонемент м. subscriere, abonament
абонент м. subscris, abonat
абонировать гл. a subscrie, a abona
абордаж м. abordaj
абориген м. aborigen
аборт м. avort, chiuretaj
абрек м. abrec, războinic oset (ist.)
абрикос м.
  1. abricos, cais (pom)
  2. abricoasă, caisă (fruct)
абрикотин м. abricotină, lichior de caise
абсолютный прил. desăvîrşit, absolut, complet
абсорбент м. absorbant
абсорбировать гл. a absorbi
абстрактный прил. abstract
абстракционизм м. abstracţionism
абстракция ж. abstracţie
абсурд м. prostie, absurditate, stupiditate
абсцесс м. buboi, absces, flegmon
абсцисса ж. abscisă (geom.)
абхазы мн. abhazi
авангард м. avangardă
авангардизм м. avangardism
аванс м. arvonă, avans, acont
авансирование с. arvonire, avansare, acontare
авантюра ж. acţiune riscantă, aventură
авантюрист aventurier
авария ж. accident, avarie, pană
август м. august
авиабаза ж. bază aeriană
авиабензин м. benzină de avion
авиабилет м. bilet de avion, tichet de avion
авось нареч. poate, la noroc, cumva, s-ar putea, la întâmplare
авоська ж. plasă, sacoşă, neţ
аврал м. avral (mar.)
австрийцы мн. austrieci
австро-венгерский прил. austro-ungar
автобаза ж. bază auto, unitate de exploatare auto
автобиография ж. autobiografie, CV
автоблокировка ж. blocaj automat, blocare automată
автобус м. autobuz, autocar
автовесы м. cîntar automat
автовокзал м. autogară, gară auto
автозаправка ж. benzinărie, staţie peco
автоинспекция ж. inspectorat auto
автокатастрофа ж. accident rutier
автоклуб м. club auto
автоколонна ж. coloană de automobile
автокран м. autocran, macara automobilă, macara autopropulsată
автолюбитель м. şofer amator
автомагистраль ж. autostradă, autoban
автомат м. automat (dispozitiv)
автоматизировать гл. a automatiza
автомашина ж. automobil, maşină, autoturism
автонарушитель м. infractor auto, contravenient auto
автономия ж. autonomie
автоперевозка ж. transport auto
автопогрузчик м. autoîncărcător, autostivuitor
автореферат м. autoreferat, rezumat
авторитет ж. autoritate
авторство с. calitatea de autor, paternitate
авторучка ж. stilou, stilograf
автостоп м. autostop
автотранспорт м. transport auto
автохтон м. băştinaş, autohton, indigen
агава ж. agavă (bot.)
агат м. agat (miner.)
агентура ж. agentură, reţea de agenţi
агитатор м. agitator
агитпоезд м. tren de agitaţie, caravană de agitaţie
агрегат м. agregat
агрессивный прил. agresiv, violent
агрессия ж. agresiune
агробаза ж. bază agricolă, staţiune agricolă
агроном м. agronom, inginer-agronom
агротехник м. agrotehnician, subinginer-agronom
агрофирма ж. firmă agricolă, întreprindere agricolă
агроэкология ж. agroecologie, ecologie agricolă
ад м. iad, gheenă, infern
адаптация ж. deprindere, adaptare, acomodare
адаптироваться a se deprinde, a se adapta, a se acomoda
адекватный прил. potrivit, adecvat, corespunzător
адепт м. părtaş, adept, susținător
аджарцы мн. adjari
администратор м. administrator
администрация ж. administraţie, conducere
администрировать гл. a administra, a conduce
адоптировать гл. a înfia, a adopta
адреналин м. adrenalină
адрес м. adresa
адресат м. adresant, destinatar
адресовать гл. a adresa
адский прил. de gheenă, diavolesc, infernal, diabolic
адъютант м. aghiotant, adjutant
1 2 3 4

Settlements of Moldova and Diaspora

Dzerjinscoe

Statut:
Sat
Prima atestare:
1793
Populația:
1193 locuitori

Dzerjinscoe este un sat şi comună din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului, Republica Moldova. Dzerjinscoe este unicul sat din comuna cu același nume. Localitatea se află la distanța de 6 km de orașul Dubăsari și la 43 km de Chișinău. Populaţia satului Dzerjinscoe alcătuia 1193 oameni în anul 2011. Satul Dzerjinscoe a fost menționat documentar în anul 1793 cu denumirea Carantin.

Read more