Section filter

Bădragii Noi, district Edineţ

Statut:
Sat
Prima atestare:
1812
Populația:
1200 locuitori

Bădragii Noi este un sat şi comună din raionul Edineţ. Satul este situat în partea de Nord-Vest a raionului, pe malul rîului Prut. Se învecinează cu satele Viişoara – la Nord, Bădragii Vechi – la Sud, Buzdugeni – la Est. Satul se află la o distanţă de 30 km de oraşul Edineţ şi la 230 km de Chișinău.

[top]Istoria localităţii

Situat pe malul stîng al rîului Prut, satul Bădragii Noi apare pentru prima dată pe harta judeţului Hotin după 1812. La recensămîntul din 1899 au fost înregistrate 73 de gospodării cu 187 de bărbaţi şi 161 de femei. În 1904 numărul caselor ajunge la 138, iar populaţia satului constituie 1012 locuitori. În 1904 în sat funcţionează o biserică, pe lîngă care este deschisă o şcoală eparhială. În anul de studii 1910-1911 la şcoală învăţau 63 de copii, iar în 1912-1913 – 60 de copii.

[top]Resurse naturale

Satul Bădragii Noi este situat pe o suprafaţă de 1792,26 ha, dintre care: • terenuri cu destinaţie agricolă – 1469,71 ha; • terenuri ale fondului silvic – 32,39 ha; • bazine acvatice – 60,7 ha; • alte terenuri – 229,46 ha.

[top]Economia locală

În prezent în teritoriul satului Bădragii Noi activează următorii agenţi economici: • SRL”Ervenial” – prelucrează 94,90 ha de teren agricol arendate de la • proprietarii de pămînt; • SRL”Iurival Agro” – 187,5 ha; (gospodărie agricolă) • SRL”Vivasna” – 74,35 ha; (gospodărie agricolă) • SRL”SuperAgro” – 203,55 ha; (gospodărie agricolă) • SRL”Vovc şi K” – 137,84 ha; (gospodărie agricolă) • CAP”Badrajanca” – 205,5 ha; (gospodărie agricolă) • Gospodării Ţărăneşti – 379,02 ha • Î.I „Lungu Vasile” – oloiniţa; • Î.I. „Maţcan Nicolae” – moară şi oloiniţă; • Î.I. „Baban Gheorghe” – moară; • Î.I. „Susanu Ion” – comerţ; • Î.I. „Calpajiu Veronica” – comerţ; • Î.I. „Gîscă Adela” – comerţ; • Î.I. „Panciuc Gheorghe” – comerţ: • Magazin mixt – URECOOP; • Asociaţia de Economii şi Împrumut a cetăţenilor; • SRL „Grumval” - Fabrica de conserve, prelucrează fructe, legume. • În sat funcţionează 3 puncte de colectare a laptelui.

[top]Sfera socială

În satul Bădragii Noi funcţionează gimnaziul în care învaţă 109 copii, grădiniţa de copii pentru 60 de locuri, căminul cultural, Centrul Medicilor de Familie, oficiul poştal, biblioteca publică. În parcul din centrul satului se află monumentul eroilor căzuţi în luptă pentru apărarea Patriei. În anul 2000 a fost deschis un paraclis ce poartă numele „Sf.Parascheva”, care cu contribuţia creştinilor din sat şi a oamenilor de bună credinţă se reconstruieşte şi se va transforma în timpul apropiat într-o biserică. Hramul satului este sărbătorit la 27 octombrie. În sat activează 4 organizaţii obşteşti: •Asociaţia părinţi-pedagogi – „Aramat”; •ONG - „Izvorul Cristalin”; •ONG – „Colibri”; •ONG – „Băscăceni”.

[top]Personalităţi

Poetul Vasile Romanciuc s-a născut la 17 decembrie 1947 în comuna Bădragii Noi, fostul județ Hotin. În anul 1972 a absolvit Universitatea de Stat din Moldova. A debutat editorial în 1974, cu placheta de versuri Genealogie. A publicat cărți de poezie pentru adulți și pentru copii, printre care: • Citirea proverbelor, 1979 • Dacă ai un prieten, 1983 • Din tată-n fiu, 1984 • Mama coase-o floricea, 1987 • Ce am pe suflet, 1988 • Doi iezi, 1990 • Note de provincial, 1991 • Ursul-dirijor, 1992 • Poveștile lui Ion Creanga, 1996 • Un timp fără nume, 1996 • Îndoiala de sine, 1997 • Floarea, 1998 • Toate întîmplările se prefac în cuvinte, 2000 • Copilul cu aripi de carte, 2006 • De ce plînge clovnul? 2009 Este laureat al premiului Alexandru Donici al Ministerului Educatiei si Stiintei; premiul pentru poezie al revistei Ateneu din Bacau; premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor din Moldova, premiul pentru poezie al Salonului Național de Carte, etc. Vasile Romanciuc ac

[top]Populația

Conform datelor anului 2008 populaţia satului constituia 1200 persoane, dintre care 561 bărbaţi şi 639 femei. Numărul gospodăriilor casnice – 515.

Comments

 (0)

Settlements of Moldova and Diaspora

Saca

Statut:
Sat
Prima atestare:
1821
Populația:
470 locuitori

Saca este un sat din cadrul comunei Ghelăuza, raionul Străşeni. Localitatea se află la distanța de 5 km de orașul Strășeni și la 28 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 470 de oameni. Satul Saca a fost menționat documentar în anul 1821.

Read more