Filtru pe categorii

Ioan N. Mavrocordat

Ioan N. Mavrocordat a domnit în Moldova între 20 iulie 1743 - mai 1747. Se trage din familia Mavrocordaților care a dat mai mulți domni pe tronul Moldovei și a Valahiei. Este fiul lui Nicolae Mavrocordat, primul domn fanariot şi frate al lui Constantin Mavrocordat, promotor al unei politici de reforme. A preluat domnia Moldovei avîn o experiență a domniei în Muntenia între 1716-1719. Cea mai mare parte a timpului o dedica petrecilor, făcea cheltuieli nesăbuite, din care cauză, mărea tot timpul dările.

In domnia lui a fost majorat impozitul pe vite (văcăritul). Care fusese anulat de predecesorul său, Constantin Mavrocordat. Acest lucru a atras nemulțumirea populației care și așa se sufoca de dări.

A contribuit la amenajarea capitalei țării, înălțînd o serie de construcții. Din îndemnul lui a fost ridicat un foișor și construită o cișmea cu apă curgătoare lîngă mănăstirea Cetățuia. Apare ca ctitor la biserica Sf. Nicolae Domnesc din Iași pe care a reparat-o temeinic. Biserica fusese grav afectată de un incendiu cu cîțiva ani înainte.

O parte dintre boierii nemulţumiţi de domnia lui Ioan Mavrocordat s-au refugiat în Polonia. Deși în 1747 domnitorul oferă sultanului prin intermediul unui grup de boieri plata pentru reînnoirea domniei, sultanul îl mazilește, declarîndu-l „tiran mare și rău platnic”. Cu toate eforturile depuse Ioan Mavrocordat nu a mai putut recîştiga domnia. A murit la Istanbul în 1749.

Localităţile Moldovei şi diasporei

Socolovca

Statut:
Sat
Prima atestare:
1925
Populația:
63 locuitori

Socolovca este un sat din cadrul comunei Rotari din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului, Republica Moldova. Localitatea se află la distanța de 15 km de orașul Camenca și la 150 km de Chișinău. Populaţia satului Socolovca alcătuia 63 de oameni în anul 2004. Satul Socolovca a fost înființat în anul 1925.

Citeşte mai departe