Bohanțov Alexandru

Alexandru Bohanțov - critic de film, doctor în studiul artelor, membru al Uniunii Cineaştilor din Moldova.

S-a născut la 1 ianuarie 1951 în satul Cotiujeni, raionul Briceni, Republica Moldova. A absolvit Universitatea de Stat a Moldovei, Facultatea de Matematică şi Cibernetică în anul 1973. În anul 2005 și-a susţinut teza de doctor în "Studiul Artelor" la Institutul de Studiu al Artelor din cadrul Academiei de Știinţe a Moldovei. Este preocupat de următoarele probleme ştiinţifice: teatrul şi filmul de televiziune, poetica filmului televizat de nonficţiune, comunicarea audiovizuală ş. a.

Pe parcursul anilor 1973-2010 a activat în cadrul diferitor instituții de presă, culturale, academice şi universitare din Republica Moldova, inclusiv: la Televiziunea Naţională, în calitate redactor de emisiuni de popularizare a științei şi didactice la Redacţia principală a programelor de popularizare a ştiinţei şi instructive (1974-1985); la Saptămînalul "Literatura şi arta", secretar de redacție (1985-1987); la Biroul de propagare a artei cinematografice a Uniunii Cineaştilor din Moldova - regizor-organizator (1987-1989); la Teatrul Epic de Etnografie şi Folclor "Ion Creangă" - director adjunct şi secretar literar (1989-1990); la Teatrul Poetic "Alexei Mateevici", secretar literar (1991-1994); la Academia de Ştiinţe a Moldovei - cercetător științific, coordonator al Secţiei Arta cinematografică, Televiziune şi alte genuri de arte audiovizuale a Institutului Patrimoniului Cultural - din 1994 - pînă în prezent.

Pe parcursul activității sale și-a ridicat nivelul de calificare, urmînd diferite cursuri de perfecţionare a cadrelor, inclusiv la Institutul de perfecţionare a cadrelor TV la Televiziunea Centrală Ostankino (Moscova, 1982); la Institutul de Cultură din Moscova, stagiu referitor la problemele activității secretarilor literari din cadrul teatrelor muzical-dramatice (1990); a participat la Programul "Tempus-Tacic" privind metodologia predării ştiinţelor comunicării în instituţiile de învăţămînt superior la Universitatea "La Sapieneza" din Roma, Italia (1993).

Pe durata fructuoasei sale activități ştiinţifice a publicat mai mult de 56 de lucrări, dintre care două monografii şi 52 de articole, un manual, ghiduri şi indicări metodice, numeroase articole în ziare şi reviste specializate şi în presa largă.

Cele mai însemnate lucrări ale sale sînt:

"Teatrul de televiziune, între spectacol tradiţional şi formatul post-modern" - studiu monografic, "Filmul de televiziune: destinul unei structuri audiovizuale"- studiu monografic.

A prezentat mai multe comunicate la conferinţe ştiinţifice internaţionale, printre care: "Filmul de autor din perspectiva Noului Val Francez (Chişinău, 2012); "Coordonate spaniole în creaţia poetului şi cineastului Emil Loteanu" (Chişinău, 2011); "Documentarul de televiziune în căutarea unei noi identităţi" (Bucureşti, 2009); "Actorul în ipostaza de prezentator TV" (Chişinău, 2001).

Prin cumul activează în calitate de conferenţiar universitar la Catedra de Jurnalism şi Comunicare Publică la ULIM, din 2001 pînă în prezent.

Localităţile Moldovei şi diasporei

Ţigăneşti

Statut:
Sat
Prima atestare:
1622
Populația:
1319 locuitori

Ţigăneşti este un sat şi comună din raionul Străşeni. Ţigăneşti este unicul sat din comuna cu acelaşi nume. Localitatea se află la distanța de 24 km de orașul Strășeni și la 47 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 1319 oameni. Satul Ţigăneşti a fost menționat documentar în anul 1622.

Citeşte mai departe