Tipa Violeta

Violeta Tipa – filmolog, doctor, conferenţiar cercetător.

Născută la 12 iunie 1965 în orăşelul Cupcini, raionul Edineţ, Republica Moldova. Activitatea de creaţie şi-o începe în calitate de corespondent voluntar al ziarului raional din Edineţ. În anul 1987 absolveşte Facultatea de Jurnalistică a Universităţii de Stat din Chişinău. După absolvirea Universităţii activează pe parcursul a 5 ani în calitate de redactor, iar uneori şi în calitate de autor al emisiunilor pentru copii la Televiziunea Naţională din Republica Moldova.

Pe parcursul anilor 1992-1997 urmează masteratul la Secţia de Etnografie şi Arte a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, susţinînd teza de doctor în domeniul artelor, la compartimentul „Cinematografie şi televiziune", iar din anul 1987 devine lucrător ştiinţific superior al acestei instituţii. Linia generală a cercetărilor ştiinţifice ale Violetei Tipa devin filmele şi emisiunile televizate pentru copii. Prima ei monografie publicată în 2004 – „Copilul şi televiziunea" a fost înalt apreciată atît de colegii săi de la Academie, cît şi de specialişti în domeniul artei şi literaturii pentru copii.

Din anul 2000 pînă în 2006 ea deţine funcţia de secretar ştiinţific al Institutului de Istorie a Artelor, iar din 2006 pînă în ziua de azi activează în calitate de lucrător ştiinţific coordonator al Secţiei „Cinematografie şi televiziune" din cadrul Centrului de Istorie al Artelor de pe lîngă Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Activitatea de creaţie a Violetei Tipa este destul de fructuoasă şi multilaterală. Deosebit de preţioasă după volum şi după conţinut este monografia cercetătoarei „Cultura audiovizuală: provocări şi tendinţe" editată în două limbi: rusă şi română la Editura „Elaninc", Chişinău, 2011, 440 de pagini. E finisată şi pregătită pentru tipar o nouă monografie a cercetătoarei „Miracolul filmului de animaţie moldovenesc" cu un volum de 7,0 coli de autor, ilustrată cu mai multe cadre din filmele de animaţie moldoveneşti.

Pe parcursul activităţii sale Violeta Tipa a publicat în diferite culegeri ştiinţifice şi în presa republicană circa 70 de articole de valoare despre domeniul cinematografiei şi televiziunii. Membră a Uniunii Cineaştilor din Republica Moldova.

Publicaţii:

„Impactul societăţii asupra filmului de animaţie", Culegerea „Arta-2003", „Chişinău", 2003, p.130-135,

„Pledoarii cinematografice" (filmul de animaţie) pentru păstrarea identităţii culturale româneşti. Identitatea culturală românească în contextul integrării europene", Editura „Alfa", Iaşi, 2006, p.745-754,

„Universul naţional în serialul despre Guguţă", „Arta-2006",

„Muzica lui Eugen Doga în filmele de animaţie" în Culegerea „Eugen Doga – compozitor, academician", Editura „Ştiinţa", Chişinău, 2007. p. 143-149,

„Animaţionnoie kino na peresecenii iscusstv. Prostranstvo vozmojnostei i dialog civilizaţii", Moscova, VGIK, 2007.

Localităţile Moldovei şi diasporei

Sverida

Statut:
Sat
Prima atestare:
1614
Populația:
84 locuitori

Sverida este un sat din cadrul comunei Onişcani, raionul Călăraşi. Localitatea se află la distanța de 19 km de orașul Călărași și la 66 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 84 de oameni. Satul Sverida a fost menționat documentar în anul 1614.

Citeşte mai departe