Arată noutățile începînd cu...
Mergi spre compartimentul: Localitaţile Moldovei și diasporei

eye 6943 Vizualizări

Varnița – 459 de ani de istorie

Varniţa este un sat şi comună din raionul Anenii Noi. Satul este situat pe malul drept al rîului Nistru la o distanță de 35 km de orașul Anenii Noi și la 67 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004 populaţia satului constituie 4210 locuitori.

Satul Varniţa este atestat documentar pentru prima oară la 15 ianuarie 1560 într-un firman (ordin emis de sultan), prin care sultanul Soliman Magnificul îi comunica lui Hasan, sangeacbei (conducător de unitate administrativ-militară în Cadrul Imperiului Otoman) de Akkerman, că Alexandru Lăpuşneanu, voievodul Moldovei, a făcut cunoscut Porţii printr-o scrisoare despre următoarele: „Nişte bandiţi au transformat satul Varniţa (Varnigea) din apropierea Benderului într-un cuib al lor. Aceştia, făcîndu-şi părtaşi dintre locuitorii satului, dintre greci şi moldoveni, întreprind adesea incursiuni în vilaietul (provincie din Imperiul Otoman) său, furînd vitele raialelor tributare, omorînd oameni şi pricinuind diverse pagube”.

Din acest document reiese că satul Varniţa exista deja la 1560. Este posibil ca aşezarea să fi existat pînă la 1538, cînd Tighina şi zona aferentă sunt transformate de turci în raia. Există o ipoteză conform căreia satul a luat fiinţă imediat după ocuparea Tighinei de către turci, fiind populat cu oamenii aduşi să muncească la extragerea pietrei pentru construcţia cetăţii din cariera deschisă în zona actualului sat Varniţa.  Aceşti oameni s-ar fi statornicit aici pentru totdeauna.

Denumirea satului figurează şi într-un alt firman, eliberat în acelaşi an, la 4 aprilie, de cancelaria sultanului, prin care Soliman îl punea la curent pe acelaşi Hasan că Alexandru Lăpuşneanu i-a semnalat despre existenţa unor cete de „răufăcători şi tîlhari" în cîteva localităţi dependente de cetatea Bender: „Se aminteşte anume de atacul asupra numiţilor creştini din satul Varniţei (Varnidj) şi Djiner Simion, Petre şi Boşco din ţinutul Bender, care, apropiindu-se de hotar, au furat vitele aparţinînd surorii voievodului”.

Satul Varniţa este aşezat pe malul drept al Nistrului, la mică depărtare de cetatea Tighina. La nord de sat îşi varsă apele în Nistru rîul Bîc, dincolo de care se întinde moşia satului vecin Gura Bîcului. În partea de nord-vest moşia satului se mărgineşte cu cea a satului Calfa, iar la vest se aşterne pădurea Hîrbovăţ, care este traversată de şoseaua Chișinău-Tighina, numită cîndva de săteni şleah, adică drumul mare (cale de largă circulaţie, ce leagă localităţi importante).

Cuvinte cheie:

localitati , istoria

Localităţile Moldovei şi diasporei

Spicoasa

Statut:
Sat
Prima atestare:
1924
Populația:
252 locuitori

Spicoasa este un sat din cadrul comunei Burlacu, raionul Cahul. Localitatea se află la distanța de 45 km de orașul Cahul și la 155 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 252 de oameni. Satul Spicoasa a fost înființat în anul 1924 cu denumirea Cuciurgoaia.

Citeşte mai departe