Arată noutățile începînd cu...
Mergi spre compartimentul: Localitaţile Moldovei și diasporei

eye 45129 Vizualizări

Vulcănești – localitate apărută în timpul domniei lui Ieremia Movilă

Vulcăneşti este un oraş din Republica Moldova în componenţa Unității Tereitoriale Autonome Găgăuzia, avînd o populaţie de circa 16 000 locuitori.

La periferia nordică a orașului Vulcănești, pe panta dreaptă a văii rîului Cahul a fost descoperită o așezare umană datată cu mileniul al IV-lea î.Hr.  care aparține culturii Gumelnița. În timpul săpăturilor arheologice au fost găsite locuințe mari de suprafață din bîrne și lut, cuțite, răzuitoare, dinți de seceră din silex, unelte șlefuite (dăltițe, topoare, ciocane). Ceramica descoperită este de culoare cenușie sau brună; străchinile, cupele, oalele sînt ornamentate cu caneluri, linii incizate, pictură monocromă. Arta plastică este prezentată prin statuete feminine cu ornament incis, uneori pictate, s-a găsit și o statuetă masculină reprezentînd un bărbat șezînd pe un scăunaș -  „Gînditorul”. 

Prima atestare documentară a localităţii Vulcănești datează din anul 1605.  Legenda spune că trei păstori armeni, Volcan, Vetdu și Carabet, salvîndu-se de dușmani și-au găsit refugiu așezîndu-se cu traiul în stepă. Peste un timp Volcan a murit, iar cei rămași în viață au numit așezarea în cinstea lui – Vulcănești.

În anul 1940 Vulcănești a căpătat statutut de centru raional.  Din anul 1965 Vulcănești este orășel, centrul raionului omonim. Orășelul Vulcănești era traversat de șoselele Cahul – Bolgrad și Odesa – Reni.  În 1970 Vulcănești are 13700 de locuitori, se construiesc noi cartiere locative, obiective de menire socială, școli, biblioteci, spital, școală muzicală, complexe sportive, școală de arte, cinematograf. La Vulcănești au fost puse în funcțiune fabrica de produse lactate, fabrica de vin, fabrica de cărămizi, fabrica de pine, combinatul de deservire socială, baza de transporturi auto, coloana mobilă mecanizată etc.

Din 23 decembrie 1993 orașul Vulcănești intră în componența Unității Tereitoriale Autonome Găgăuzia. Orașul  Vulcănești a stabilit legături economice și culturale cu orașe din Rusia, Belarusi, Turcia, România.

În apropiere de Vulcănești, la o distanță de 6 km este amplasată zona economică liberă „Valkaneş”, creată în 1998 pe un termen de 25 de ani. În zonă sînt înregistraţi 20 rezidenţi, 6 dintre care sînt autohtoni, iar 14 au fost creaţi în comun cu investitorii din 5 ţări: Ucraina, Rusia, Egipt, Elveţia şi România. Principalele direcţii de activitate sînt: fabricarea producţiei alcoolice (vin) şi articolelor de confecţii, sortarea ambalarea, marcarea şi alte asemenea operaţiuni, comerţul angro.

Cuvinte cheie:

localitati , Moldova , istoria

Comentarii

 (2)

Localităţile Moldovei şi diasporei

Tabani

Statut:
Sat
Prima atestare:
1437
Populația:
3131 locuitori

Tabani este un sat şi comună din raionul Briceni. Tabani este unicul sat din comuna cu acelaşi nume. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituie 3131 de oameni. Prima atestare documentară a satului Tabani datează din anul 1437 cînd acesta se afla în proprietatea boierului Mihail de la Dorohoi.

Citeşte mai departe