Arată noutățile începînd cu...
Mergi spre compartimentul: Localitaţile Moldovei și diasporei

eye 20075 Vizualizări

Satul Tarasova – o minune în sînul naturii

Tarasova este un sat din cadrul comunei Solonceni, raionul Rezina. Amplasat pe malul drept al Nistrului satul este situat la o distanţă de 18 km de oraşul Rezina şi 128 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituie 584 de oameni.

Prima menţiune documentară a satului Tarasova din ţinutul Soroca datează din 2 februarie 1619, cînd domnitorul Radu Mihnea confirma lui Dragotă vornicul stăpînirea asupra satului Tarasova. În 1627 jumătate din satul Tarasova se regăseşte în catastiful satelor lui Dumitraşco ştefan mare logofăt şi a soţiei sale, Zinica. Din document aflăm că moşia de la Tarasova a fost cumpărată de la Dumitru şăpşală cu 250 de taleri. În 1657 jumătate din Tarsova ajunge în stăpînirea mănăstirii Caşin.

În perioada sovietică satul Tarasova intră în componenţa gospodăriei colective „Solonceni”, avînd o brigadă de tutunărit şi una de cîmp. În sat activau şcoala de opt ani, biblioteca publică, clubul, oficiul poştal grădiniţa de copii, magazine.

În preajma satului Tarasova se află rezervaţia peisajistică Poiana-Curătura-Tarasova cu o suprafaţă de 692 ha. Ea include terasele din preajma Nistrului între satele Socol şi Tarasova, precum şi canioanele care se deshid spre Nistru mai la nord-vest de satele Poiana şi Curătura. În afară de povîrnişurile pietroase precum şi de terasele de jos de pe malul Nistrului, în această rezervaţie peisajistică intră fondurile forestiere Poiana; Curături-Corn; Curături-Tabăra ale Gospodăriei silvice Şoldăneşti.

Pe această porţiune se găsesc terasele vechi ale Nistrului, care formează ieşituri abrupte cu o lungime de 50-70 m peste alte terase mai tinere. Din terasele abrupte şi dezgolite se văd depunerile sarmatice. Depunerile sînt formate în temei din straturi de lut cu sloiuri de torf vulcanic (7 m), iar mai sus –calcar (13 m). Ele conţin rămăşiţe ale bogatei faune de moluşte. Orizontul în partea de jos este fomat din nisipuri şi calcar ocsalit.
 
Aceste peisaje reprezintă o veridică atracţie pentru turismul rural în circuitul căruia va intra pe viitor şi satul Tarasova.

Cuvinte cheie:

localitati , Moldova , turism , natura

Localităţile Moldovei şi diasporei

Sverdiac

Statut:
Sat
Prima atestare:
1911
Populația:
552 locuitori

Sverdiac este un sat din cadrul comunei Recea, raionul Rîşcani. Localitatea se află la distanța de 18 km de orașul Rîșcani și la 163 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 552 de oameni. Satul Sverdiac a fost înființat în anul 1911.

Citeşte mai departe