Arată noutățile începînd cu...
Mergi spre compartimentul: Localitaţile Moldovei și diasporei

eye 14687 Vizualizări

Din istoria satului Boşerniţa

În acest an satul Boșernița aniversează 426 de ani de la prima atestare documentară. Boşerniţa este un sat din cadrul oraşului Rezina, raionul Rezina. Boşerniţa este amplasată pe malul drept al Nistrului la o distanţă de 2 km de oraşul Rezina şi la 102 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituie 486 locuitori.

Primele atestări documentare certe ale localităţii datează de la finele secolului al XVI-lea, anii 1592-1593 cu denumirea Borceşti, cînd Aron Vodă întărea satul Mănăstirii Galata închinată la muntele Sinai: „Am dat şi am întărit Sfintei mănăstiri de la Sinaia acest sat Borceşti pe Cernavodă şi cu mori ce sunt în ţinutul Sorocii pe Nistru…”. Acest sat a fost dăruit mănăstirii de mitropolitul Gheorghe Movilă şi fraţii săi, Ieremia şi Simion. În 1616 domnitorul Radu Mihnea, apoi în 1619 Gaspar Graţiani, în 1628 Miron Barnovschi confirmă stăpînirea mănăstirii Galata asupra satului. În anul 1661 călugării de la mănăstire se judecă pentru o moară din Borceşti cu Miron Costin „care a zis că este acea moară în partea satului său”, însă cîştig de cauză au călugării în baza unor documente vechi.

De la începutul secolului al XIX-lea se generalizează denumirea Boşerniţa pentru localitatea din apropierea Nistrului. În anul 1817 Mănăstirea Frumoasa ajunge proprietara unei părţi din sat cu 70 fălci de pămînt arabil, 70 fălci de imaş şi 40 fălci de fîneaţă. La cea dată Boşerniţa număra 25 de gospodării. Căte anul 1859 în localitate sînt fixate 32 de case şi o populaţie de 204 oameni.

În 1870 la Boşerniţa sînt 46 de case şi o populaţie de 138 de locuitori care aveau în proprietate 23 de cai, 40 de vite cornuted mari, 150 de oi. Către 1875 numărul gospodăriilor din localitate ajunge la 59, iar numărul populaţiei creşte pînă la 180 de locuitori. La sfîrşitul secolului al XIX-lea în sat se deschide şcoala cu o clasă, unde în anul 1906 învăţau 71 de elevi, iar în 1912 – 80 de elevi.

Conform datelor din anul 1923 în Boşerniţa erau 106 case, 3 mori de apă, primărie. Populaţia satului este la acea dată de 564 oameni. Recensămîntul din 1940 atestă la Boşerniţa 707 locuitori, după care numărul populaţiei este în continuă descreştere.

În perioada postbelică Boşerniţa este sediul gospodăriei collective „Nistru” specializată în cultivarea cerealelor şi creşterea animalelor. Aici a fost amplasat sediul asociaţiilor rationale „Mejcolhozotkorm” şi „Moldplodoovoşci”.

Conform Legii privind organizarea administrative teritorială din 2001, satul Boşerniţa a intrat în subordinea administrativă a oraşului Rezina.

Cuvinte cheie:

Moldova , istoria , localitati

Localităţile Moldovei şi diasporei

Tarasova

Statut:
Sat
Prima atestare:
1619
Populația:
584 locuitori

Tarasova este un sat din cadrul comunei Solonceni, raionul Rezina. Satul Tarasova este situat la o distanță de 128 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituie 584 de oameni. Prima mențiune documentară a satului datează din anul 1619.

Citeşte mai departe