Arată noutățile începînd cu...

eye 9406 Vizualizări

Cum se toarnă venin pe sufletele copiilor


Vom analiza unele aspecte ale manualului dlui Boris Vizer (fost autor al Istoriei Moldovei şi laureat al Premiului de stat al R.S.S.M., unul din fondatorii concepţiei sovietice a construcţiei socialiste în Moldova): Istoria contemporană a românilor. Materiale pentru clasa a IX-a. Chişinău, 1997 (și astăzi prezent pe băncile elevilor).

Formula folosită de autor (p. 5) „una din cele mai vitale probleme ale românilor – integrarea neamului într-un singur stat" este din arsenalul „Mein Kampf". Führerul anume că urmărea scopul „vital al poporului german – integrarea neamului arian în cadrul unui singur stat". De la cine s-a inspirat dl B. Vizer? „Cu toate acestea, o mare parte de români continuă să locuiască în statele vecine". Führerul de asemenea a început cu aceea că le insufla concetăţenilor săi ideea precum „o mare parte de nemţi continuă să locuiască în statele vecine".

La p. 7 aflăm că „sărăcia relativă a românilor... vine din cauza nenumăratelor invazii devastatoare ale imperiilor străine. În secolele XVI-XVIII cea mai mare forţă devastatoare pentru români a fost Imperiul Otoman, pentru secolele XIX-XX – Imperiul rus (apoi Sovietic), care... şi-a pus drept scop nimicirea naţiunii române". Oare domnul profesor nu înţelege că face propagandă nazistă, propagînd ură şi fobie? A doua afirmare, precum că Rusia „şi-a pus drept scop nimicirea naţiunii române" este nu numai că absurdă, ci nazistă şi xenofobă la pătrat. Ea este complet jignitoare ruşilor ca popor, iar Rusiei ca stat şi urmăreşte scopul de a educa copiii într-un spirit ultranaţionalist, xenofob şi antirusesc. Dl profesor „a uitat" că sute de mii de soldaţi ruşi şi sovietici pe parcurs de trei secole şi-au sacrificat viaţa pentru cauza libertăţii popoarelor balcanice, inclusiv a celui român.

„Numărul considerabil al etniilor străine, – ne comunică autorul, – (unguri – 1554 mii, germani – 745 mii, ruşi – 409 mii, ucraineni – 582 mii) a crescut drept consecinţă a invaziilor străine de acaparare în decurs de secole a pămînturilor româneşti. Aceste etnii... au nimerit pe pămînturile româneşti ca reprezentanţi ai statelor imperiale dominante". O aşa „informaţie ştiinţifică" o putem califica numai ca xenofobie în forma cea mai desfrînată.

La p. 10 dl Vizer scrie că în oraşe locuiau „alogenii" „de altă cultură, de alte tradiţii, alte interese, populaţie adesea ostilă populaţiei băştinaşe... Anume această situaţie determină caracterul subversiv al mişcărilor politice opoziţioniste şi separatiste din oraşele României". Iată cine sînt duşmanii românilor! La p. 11 citim: „Aşadar: oraşele au fost întotdeauna locuri de concentrare a străinilor". „Pentru Basarabia erau caracteristice mişcările politice ale populaţiei alogene care şi-a pierdut fostele privilegii şi rîvnea să revină la ele" (p. 30). Dl Vizer pune lucrurile de pe picioare pe cap. După el, nu discriminarea oribilă a minorităţilor (dar şi a moldovenilor), ci dorinţa acestora de a-şi restabili iluzoriile privilegii a cauzat mişcările politice de opoziţie.

La un moment (p. 75) autorul în genere uită de orice şi, de fapt, face o încercare să dovedească că S.U.A. şi Anglia au trădat România, lăsînd-o pe mîna sovieticilor, ce poate fi interpretat chiar ca propagare a fobiei antiamericane şi antiengleze...

Din informaţia de la p. 84 aflăm, că după cel de-al doilea război mondial în Moldova „sursa principală de sporire a populaţiei devine afluxul de imigraţie... Legile sovietice nu prevedeau ocrotirea intereselor populaţiei băştinaşe. Dimpotrivă, celor veniţi li se asigura angajarea preferenţială la locuri de muncă, la posturi de conducere mai bine plătite, mai ales acolo unde se pot pricopsi pe seama... populaţiei locale [probabil dl Vizer îşi aminteşte despre perioada în care d-lui era director al Institutului de istorie a Moldovei]... În situaţia grea de după război la întreprinderile de alimentaţie se angajează la lucru aproape în exclusivitate alogenii... Pătrunderea masivă a alogenilor schimbă radical structura socială şi etnică... a republicii". „Sute de mii de oameni, – citim la p. 85, – au fost deportaţi... pur şi simplu, că erau români". Noi nu vom face o analiză detaliată a celor expuse pe paginile 84-85, vom menţiona doar că toate acestea sînt nişte falsuri grosolane sau semiadevăruri care cultivă la elevi fobie, naţionalism şi ură. După acelaşi scenariu făcea la timpul său propagandă şi „educaţie" şi compania lui A. Hitler.

La p. 141 autorul învinuieşte „populaţia alogenă, în primul rînd cea rusă" de acţiuni subversive împotriva „mişcărilor naţionale de eliberare" din fostele republici unionale. Mai jos (p. 141-142) Rusia este caracterizată ca „mizerabilă şi barbară, care organic dă naştere despotismului şi demenţei fasciste..., iar poporul rus... şi-a creat o viziune net aberantă că este eliberatorul" lumii. „De aici numai pretenţii faţă de alte popoare, mai ales faţă de cele subjugate".

Probabil, ar fi cazul să trimitem acest material la expertiza psihiatrilor, dar el este predestinat copiilor... Putem spune numai una: fobie nazistă!

Anatol Dubrovschi, doctor în istorie

Cuvinte cheie:

istoria , manual

Localităţile Moldovei şi diasporei

Porumbeşti

Statut:
Sat
Prima atestare:
1822
Populația:
1648 locuitori

Porumbeşti este un sat şi comună din raionul Cantemir. Porumbeşti este unicul sat din comuna cu acelaşi nume. Localitatea se află la distanța de 7 km de orașul Cantemir și la 112 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 1648 de oameni. Satul Porumbeşti a fost menționat documentar în anul 1822.

Citeşte mai departe