Arată noutățile începînd cu...
Mergi spre compartimentul: Literatura

eye 10653 Vizualizări

Agnesa Roșca – 91 de ani de la naștere


Astăzi se împlinesc 91 de ani de la nașterea poetei și traducătoarei Agnesa Roșca.

S-a născut la 17 octombrie 1929 la Chişinău în familia Irinei şi a lui Vasile Roşca. A absolvit în 1953 Facultatea de Filologie a Universităţii de Stat din Chişinău. Timp de peste 20 de ani a lucrat ca redactor la editurile republicane, iar în 1966-'67 ca şef al Direcţiei Editurilor a Comitetului de Stat al R.S.S.M. pentru Edituri, Poligrafie şi Comerţul cu Cărţi.

Publică din 1950. Prima plachetă de versuri „Bat gîndurile" este ancorată în problematica socială a timpului. Au urmat culegerile: „Mozaic" (1967), „Cîntecul tău, Djalil!" (1968), „Balada stropului de soare" (1969), „Amnar şi cremene" (1971), „Pămîntul Patriei" (1974), „Imnuri în inimi" (1977), „Cu tine, ţară de mesteceni„ (1979), „Veşnică ardere" (1982), „Vis şi veghe" (1984), „Aerul de taină" (1995) ş.a. Traduce din opera unor scriitori de vază clasici (Vergiliu, Eneida (în crestomaţia Literatura universală. Grecia şi Roma antică) şi contemporani: A Puşkin, T.Şevcenko, S.Petofi, A.Cehov, F.Dostoevski, M.Gorki, A.Tvardovski ş.a. Multe din versurile ei sînt traduse în limbile rusă, ucraineană, georgiană, estoniană, armeană, turcă.

Poeta a lăsat un tezaur literar-artistic valoros,caracterizat printr-o poezie primăvăratică, , printr-un dor năvalnic de viaţă şi gînduri cu mesaje permanente despre făurirea binelui, despre valorile spirituale şi despre sensul vieţii umane pe pămînt. Poezia Agnesei Roşca era marcată în adînc de stările sale sufleteşti, trăite şi retrăite în viaţa sa, deloc uşoară, dar probabil, împlinită prin faptul, că a stat de veghe la altarul culturii noastre naţionale, militînd pentru a repune în valoare cultura, patrimoniul spiritual al poporului nostru.

Creația Agnesei Roșca cuprinde registre variate, de la versul pur folcloric la cel de factură modernă. Registrul liric alternează uneori cu cel satiric, poeta valorificînd activ sarcasmul, grotescul. Cu toate că a abordat în tonalităţi patetice teme civice de conjunctură, poeta s-a realizat în lirica meditativă. Agnesa Roșca nu a fost străină de satiră (ciclurile „Satire", „Fata morgana", „Spini rătăcitori") și epigramă.

Agnesa Roșca a decedat în 2009 la Chișinău.

Cuvinte cheie:

poet , literatura , aniversarea

Localităţile Moldovei şi diasporei

Şoldăneşti

Statut:
Oraș
Prima atestare:
1610
Populația:
6304 locuitori

Şoldăneşti este un oraş din Republica Moldova, centrul administrativ al raionului Şoldăneşti. Amplasat în partea de nord-est a republicii, în valea rîului Ciorna, oraşul Şoldăneşti este situat la 81 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia oraşului constituie 6304 locuitori. Prima menţiune documentară a satului Şoldăneşti, aflat în proprietatea boierului Pisoţchi şi a soţiei sale Tudosca, fiica marelui logofăt Pătraşcu Şoldan, datează din anul 1610, localitatea fiind pomenită într-o mărturie hotărnică asupra satelor învecinate.

Citeşte mai departe