Arată noutățile începînd cu...
Mergi spre compartimentul: Istoria

eye 78880 Vizualizări

Dragoş – întemeietorul Moldovei?

Cu titlu de voievod Dragoş (1352 – 1354) а fost înveşnicit de prima istorie scrisă a Moldovei Letopiseţul (zis odinioară „de la Bistriţa”), de cînd cu voia lui Dumnezeu s-a început Ţara Moldovei 1359 – 1507. De aici aflăm, că „În anul 1359 a venit Dragoş voievod din Ţara Ungurească, din Maramureş, după un bour, la vînătoare, şi a domnit 2 ani”.

Desigur, orice legendă are un sîmbure de adevăr. Se pare însă că în acest caz, aura legendară a diluat puternic elementul real. Mai mulţi cercetători corelează apariţia lui Dragoş la răsărit de Carpaţi cu campaniile lui Andrei Dragfi la sud-est de curbura Carpaţilor, împotriva tătarilor, din 1345, 1347. Nu puţini autori consideră, că Dragoş într-adevăr a fost voievod, dar unguresc. Dînsul ar fi fost căpetenie a unei „mărci” – zonă – forpost unguresc la răsărit de Carpaţi în calea tătarilor.

Împletindu-se armonios cu faptele reale, legenda ne spune că domnia lui Dragoş a început în perioada, cînd la tronul Ungariei se afla Ludovic de Anjou (1342-1382) şi a durat 2 ani. Plecînd la Domnul, pe Dragoş l-au îngropat în bisericuţa Volovăţ/Boureni construită de dînsul în ţinutul Dorohoi.

Legendele istorice, sursele narative care ni-l prezintă pe Dragoş drept unicul organizator al „întemeierii” Moldovei nu corespund izvoarelor de epocă. Mai întemeiată este concepţia, acceptată de toţi acei, care au cercetat istoria afirmării Statului Moldovenesc de sine stătător, potrivit căreia, campaniile militare contra moldovenilor la care a participat Dragoş au fost iniţiate de Ludovic de Anjou, Dragoş fiind doar un instrument al curţii maghiare.

Dragoş, ca şi urmaşii săi, servea interesele politice ale Ungariei. Maghiarii nici pe departe nu năzuiau să întemeieze un stat moldovenesc unitar şi independent pe calea unirii cnezatelor şi voievodatelor moldoveneşti din acea vreme, aşa cum a procedat Bogdan I.

Cuvinte cheie:

domnitori , istoria , Moldova

Comentarii

 (1)