Arată noutățile începînd cu...
Mergi spre compartimentul: Istoria

eye 84910 Vizualizări

Bătălia de la Cahul

Astăzi, 10 iunie, comemorăm 445 ani de la bătălia de lîngă lacul Cahul dintre oastea Moldovei condusă de Ion Vodă cel Cumplit  și armatele turco-valaho-tătare. Domnia lui Ion Vodă cel Cumplit, Viteaz (1572-1574) este interpretată diferit în istoriografie.

Atunci cînd sultanul a cerut domnului Moldovei să dubleze suma haraciului. Ion Vodă (Armanul) „cu boierii care-i avea tirani ca şi dînsul” (N. Costin), a refuzat să plătească tributul. Turcii l-au mazilit şi l-au numit domn pe Petru Şchiopul.

Răzvrătindu-se împotriva turcilor, domnitorul a cerut ajutor de la cazaci... Oastea turco-valahă înainta, aducîndu-l la tronul Moldovei pe Petru (Şchiopul). Oastea moldoveană condusă de Ion Vodă zdrobeşte (14.04.1574) armata turco-valahă - Bătălia de la Jilişte (lîngă Focşani).

„Pe urmă Ion Vodă a stăpînit şi cetatea Brăila, unde a tăiat turci de laolaltă (...) fără a lăsa un suflet viu dintr-înşii, apoi a mai luat de la turci Chilia şi Akkermanul, arzîndu-le”. Ameninţat din sud de turci, din răsărit de tătari, afurisit de boieri, Ion Vodă se retrage. „În această vreme dar Alexandru voievod adunînd oaste multă în Valahia şi venind asupra lui Vintilă Voievod Moldovanul l-au biruit în război şi l-au omorît”.

Apoi a avut loc încăierarea oştilor turco-valaho-tătare cu moldovenii şi cazacii la Cahul (10.06.1574). „S-au încleştat în groaznic război, - scrie Manolaki Drăghici, - şi, în sfîrşit, tot Ion Voievod a biruit pre turci, omorînd o mulţime, dar fără folos i-a fost, că s-a trădat de către boieri în mîna turcilor pentru ura ce aveau asupra lui”. Sub presiunea armatelor turco-valaho-tătare, oastea moldo-cazacă se retrage spre Roşcani. Aici moldovenii sprijiniţi de cazacii hatmanului Svercevskii a fost încercuiţi de către turci, valahi şi tătari. Moldovenii şi cazacii, trădaţi de boierii moldoveni, au fost învinşi. Ion Vodă cel Viteaz a fost ucis cu bestialitate de turci.

Aşa se prezintă domnia lui Ion Vodă (1572-1574) în viziunea primilor istorici moldoveni, aşa este oglindită ea în documentele ce au rezistat vremii. Fără a pune la îndoială cele consemnate de Gr.Ureche, M.Costin, N.Costin, M.Drăghici despre lăcomia, tirania, cruzimea lui Ion Vodă, concluzia că la Jilişte, Cahul, Roşcani dînsul a avut o ţinută destoinică şi a căzut în bătălie, luptînd vitejeşte cu duşmanii de pe atunci ai Moldovei - turci, valahi, tătari - este acceptată de toţi istoricii.

B.P. Haşdeu, N.Iorga l-au numit „cel Cumplit” în chip admirativ: „straşnic”, „teribil” cu duşmanii Moldovei. C.Giurescu a şters orice nuanţă distonantă: l-a supranumit pe Ion Vodă – „cel Viteaz”.

Cuvinte cheie:

Moldova , istoria , batalia

Comentarii

 (5)

Localităţile Moldovei şi diasporei

Flutura

Statut:
Sat
Prima atestare:
1865
Populația:
278 locuitori

Flutura este un sat din cadrul comunei Tîrşiţei, raionul Teleneşti. Localitatea Flutura se află la distanța de 45 km de orașul Telenești și la 105 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 278 de oameni. Satul Flutura a fost atestat documentar în anul 1865.

Citeşte mai departe