Peicev Dimitrie

Dimitrie Peicev este un artist plastic de origine bulgară din R. Moldova. S-a născut la 19 mai 1943 în s. Burgugi, comuna Arţîz (în prezent regiunea Odesa, Ucraina). Între 1964-1970 îşi face studiile la Şcoala Republicană de arte plastice „I. Repin". A absolvit Facultatea Grafică de carte, la Institutul de Poligrafie din Moscova. Dimitrie Peicev este discipolul maeștrilor Mihai Grecu şi Ada Zevin. Debutează ca artist plastic în anul 1971. În 1975 Dimitrie Peicev este titularizat membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova.

Artistul plastic Dimitrie Peicev practică pictura de şevalet. Picturile sale, fie natură statică, fie peisaj, sau figura umană sînt pline de vibraţie cromatică, inteligență şi imaginaţie reprezintă o individualitate inconfundabilă în arta moldovenească contemporană. Toate tablourile se condiţionează reciproc şi în toate se simte pulsaţia vieţii. Dimitrie Peicev a fost profund influenţat de modul de trai al poporului său, impresiile de neuitat ale coloritului bulgar au devenit o sursă nesecată de inspiraţie. Criticul de artă Ludmila Toma afirmă despre pictor: "Temelia măiestriei pictorului o constituie nu numai talentul, ci şi capacitatea de a învăţa de la vechii maeştri. Dimitrie Peicev e pasionat de postimpresioniştii francezi şi de pictorii balcanici din secolul XX, dar, preluînd de la ei unele principii estetice, le imprimă acestora un nou sens. Anume această verticalitate îl ajută sa creeze lucrări de o certă valoare artistică".

Între premiile şi distincţiile artistului se numară Medalia de aur la expoziţia de pictura sovietica în Japonia (1987) pentru lucrarea "Portretul dirijorului St. Andronic"; Premiul UAP din România în cadrul "Saloanelor Moldovei" – pentru lucrarea "Portretul Larisei Surdu" (1992); Medalia Meritul Civic (1996); Premiul UAP din Moldova pentru pictură (2005); Premiul de excelenţă al UAP din Moldova (2006); Premiul II pentru "Portretul lui A. Drobaha" în cadrul "Saloanelor de primăvară" UAP din Moldova (2007).

Peicev respectă fidel tehnica picturii, lucrările sale rămînînd a fi impresionante şi valoroase şi peste timpuri. Bunătatea, sacralitatea, credinţa sînt doar cîteva calităţi ale artei sale.

Settlements of Moldova and Diaspora

Iezărenii Vechi

Statut:
Sat
Prima atestare:
1523
Populația:
1883 locuitori

Iezărenii Vechi este un sat şi comună din raionul Sîngerei. Din componenţa comunei fac parte localităţile Iezărenii Vechi și Iezărenii Noi. Satul Iezărenii Vechi este situat la distanța de 12 km de orașul Sîngerei și la 105 km de Chișinău. La recensămîntul din anul 2004, populaţia satului constituia 1883 de oameni. Satul Iezărenii Vechi a fost menționat documentar în anul 1523.

Read more