Show news from...

eye 16896 Views

Halahora de Sus – moșia boierilor Ureche

Halahora de Sus este un sat şi comună din raionul Briceni. Din componenţa comunei fac parte localităţile: Halahora de Jos,  Halahora de Sus și Chirilovca. Comuna Halahora de Sus se află la 15 km de oraşul Briceni, la 36 km de staţia de cale ferată Ocniţa, şi la 223 km nord de Chișinău. La recensămîntul din anul 2004, populaţia satului constituia 1147 de oameni.

Prima atestare documentară a satului Holohoreni din ţinutul Hotin datează din mai 1573, cînd Ioan voievod întărea împărţirea satului Holohoreni, care a fost a lui Badea paharnicul, între urmaşii săi. Ca urmare satul a fost împărţit în opt părţi. La puţin timp după aceasta, Gavril logofătul căuta să răscumpere părţi din acest sat. Astfel în 1577 el cumpăra rînd pe rînd părţi din sat de la urmaşii lui Badea paharnicul. Insă au apărut neînţelegeri privind hotarele stăpînirii între proprietari, căci în 1587, domnul trimitea o scrisoare către Nicoară, pîrcălab de Hotin, în care îi cerea să meargă la Holohoreni să separe a patra parte. Însă neînţelegerile privind hotarele au continuat, deoarece la 1589 Petru Şchiopul repeta cererea făcută pîrcălabului de Hotin.

În 1610 a patra parte din satul Holohoreni este în posesia lui Dumitrache Chiriţă, mare postelnic. În cursul anului următor el cumpără şi alte părţi din acest sat. În 1620 Vasile Ureche paharnic cumpăra mai multe părţi din satul Holohoreni. Şi în continuare localitatea a rămas în posesia familiei Ureche.
În secolul XVII satul Holohoreni rămase pustiu, locuitorii lui fiind strămutaţi cu forţa în urma plîngerii proprietarului Nistor Ureche, iar peste un secol şi jumătate în locul lor au început să fie aduse alte familii de pe aiurea.

În secoul XIX se întemeiază două aşezări noi, dar una din ele, cea cu vatra veche, a primit statut de „sat de stat". În Moldova au fost întemeiate circa o sută de astfel de sate, mai ales, în cîmpia Bugeacului, dar vreo zece au apărut şi în ţinutul Hotinului, printre care şi Holohoreni.

Halahora sau Holohorenii, cum a mai rămas să circule vechea denumire, devenind, astfel, sat de stat, proprietarii de pămînt şi-au pus casele ceva mai la sud, mai jos, dar tot lîngă pîrîiaşul Racovăţ, întemeind o localitate nouă - Halahora de Jos, uneori numind-o şi Halahora Nouă.

Keywords:

localitati , turism , Moldova

Comments

 (1)
  • #1 Lenuta
    This message was deleted by the moderator!

Settlements of Moldova and Diaspora

Grigorievca

Statut:
Sat
Prima atestare:
1883
Populația:
1254 locuitori

Grigorievca este un sat şi comună din raionul Căuşeni. Grigorievca este unicul sat din comuna cu acelaşi nume. Localitatea se află la distanța de 13 km de orașul Căușeni și la 79 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 1254 de oameni. Satul Grigorievca a fost menționat documentar în anul 1883.

Read more