Show news from...

eye 6034 Views

Moldova se pregătește să-i primească pe refugiați?


Moldova se pregătește să-i primească pe refugiați. O astfel de concluzie poate fi trasă în baza deciziilor luate de Guvern, menite să faciliteze intrarea în țara noastră a refugiaților sau a apatrizilor.

În special, pe data de 28 septembrie a acestui an, după ce au fost publicate în „Monitorul oficial", au intrat în vigoare amendamentele Cabinetului de Miniștri la hotărârea Guvernului privind aprobarea listei documentelor de călătorie necesare străinilor pentru trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova.

Prin decizia sa Guvernul a completat listă de documente cu cîteva poziții şi astfel acum, pentru a ajunge în Moldova, locuitorii unei serii de țări nu este necesar să deţină pașaportul unui cetățean dintr-o altă țară sau un pașaport de marinar, ci doar să posede: "documentul de călătorie pentru refugiați" (Convenția privind statutul refugiaților din 28 iulie 1951) sau „documentul de călătorie a persoanelor apatride" (Convenția privind statutul apatrizilor din 28 septembrie 1954) sau un document de călătorie pentru apatrizi (Convenția privind statutul persoanelor apatride din 28 septembrie 1954).

În prezent, aceste certificate se numesc: "document, adoptat de Republica Moldova pentru trecerea frontierei". Lista statelor a căror categorii de cetățeni pot intra astfel pe teritoriul ţării include mai mult de 50 de țări, inclusiv țări europene dezvoltate: Austria, Olanda, Elveția, Danemarca, Norvegia, Portugalia, Marea Britanie, Finlanda, România, Slovenia etc. Există, de asemenea, ţări din care refugiații vor putea să sosească direct: Republica Islamică Afganistan, Republica Kiribati, Republica Mozambic, Republica Nauru, Republica Federală Nigeria etc.

Totodată, deja începînd cu data de 5 octombrie a acestui an a intrat în vigoare o altă decizie a Guvernului Republicii Moldova privind înființarea Comisiei de coordonare a activităților în domeniul migrației și azilului. Scopul acestei comisii este de a analiza și coordona activitățile legate de implementarea politicilor în domeniul migrației, azilului, apatrizilor și integrării străinilor.

Preşedinte al comisiei va fi secretarul de stat al Ministerului de Interne în domeniul managementului integrat al frontierei de stat, migrației și azilului, contabilizării populației și cetățeniei. Membri: secretari de stat MAEIE, ai Ministerului Sănătății, Ministerului Justiției, Ministerului Educației, Ministerului Infrastructurii Economice, Ministerului Finanțelor; directori ai SIS, Agenției Servicii de Stat, Biroului Relații Interetnice, Biroului de Migrație și Azil al Ministerului de Interne; șefi ai Inspectoratelor Generale ale Poliției și ai Poliției de Frontieră din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; directorul general al Biroului Național de Statistică.

Sarcinile comisiei sînt monitorizarea și coordonarea activităților în domeniul migrației, azilului, apatrizilor și integrării străinilor în Republica Moldova, precum și aplicarea unică și consecventă a politicilor guvernamentale legate de acest domeniu.

Una dintre principalele direcţii de activitate este "monitorizarea aplicării de către autoritățile competente ale administrației publice a reglementărilor actuale privind intrarea în țară, șederea în țară și plecarea din țară a străinilor, în special a acelora, care provin din țări cu potențial ridicat de migrație".

De asemenea, în cadrul comisiei va fi înființat un secretariat și grupuri de lucru specializate pentru studierea problemelor și elaborarea propunerilor de rezolvare a acestora în domenii specifice ale activităților lor, cum ar fi imigrarea și emigrarea străinilor în Republica Moldova / din Republica Moldova, sistemul de oferire a azilului, problemele apatrizilor, integrarea străinilor în țară, avertizarea și combaterea șederii ilegale. Din aceste grupuri vor face parte atît experți din ministere, cît și reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și internaționale, care activează în acest domeniu

În plus, în cadrul Comisiei va lucra un grup consultativ, din care vor face parte: reprezentanți ai Parlamentului Republicii Moldova, Biroul Avocatului Poporului, Biroul pentru Relații cu Diaspora, Consiliul economic al primului-ministru, Congresul Autorităților Locale, Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație, Centrul pentru Dezvoltare Internațională a Politicii migraţionale, Misiunea Organizației Internaționale a Muncii în Republica Moldova, reprezentantul Oficiului Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați în Republica Moldova, reprezentantul Agenţiei ONU pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor.

Keywords:

refugiați , Moldova

Settlements of Moldova and Diaspora

Bălăureşti

Statut:
Sat
Prima atestare:
1619
Populația:
2517 locuitori

Bălăureşti este un sat şi comună din raionul Nisporeni. Bălăureşti este unicul sat din comuna cu acelaşi nume. Localitatea se află la distanța de 20 km de orașul Nisporeni și la 100 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 2517 oameni. Satul Bălăureşti a fost menționat documentar în anul 1619.

Read more